Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Kết quả thực hiện chủ đề năm Giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất (25/01/2011)

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Ban Thường vụ Thành uỷ đã xác định chủ đề năm là “Giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất và quản lý đô thị”. Để triển khai thực hiện tốt mục tiêu do Ban Thường vụ Thành uỷ đặt ra, UBND thành phố Hạ Long đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và UBND các phường lập kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Sau một năm nỗ lực phấn đấu, Thành phố đã hoàn thành tương đối toàn diện các lĩnh vực công tác, kết quả cụ thể như sau

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác giải phóng mặt bằng:

- Trong năm 2010, Thành phố đã triển khai giải phóng mặt bằng 82 dự án, trong đó có 02 dự án Quốc gia, 18 dự án trọng điểm của Tỉnh và Thành phố, 26 dự án của Thành phố, 24 dự án phát triển kinh tế và 11 dự án khác. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 5.755 hộ dân, đơn vị; Thẩm định 2022 phương án, trong đó: 1413 phương án mới, 525 phương án bổ sung, 8 phương án tổng thể, 54 phương án tái định cư; Tổng giá trị phương án bồi thường được phê duyệt là 262,677 tỷ đồng; Đã chi trả tiền bồi thường cho 1051 phương án với số tiền là 128,206 tỷ đồng, hiện còn thiếu trên 90 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận tiền theo các phương án đã được phê duyệt (Trong đó: Tiểu dự án Đường sắt Hạ Long - Cái Lân và Phả Lại - Hạ Long trên 50 tỷ; các dự án khác trên 30 tỷ); giao đất tái định cư cho 199 hộ dân.

- Ban hành 185 quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ dân không chấp hành việc bàn giao mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ( tổ chức đối thoại, vận động và giải quyết kiến nghị của các hộ dân sau khi đã ban hành quyết định cưỡng chế) nên thực tế chỉ tổ chức cưỡng chế đối với 12 trường hợp cố tình chống đối, không hợp tác, điển hình như: hộ bà Tạ Thị Nấng (thuộc diện GPMB Tiểu dự án đường sắt Hạ Long - Cái Lân), một số hộ xã viên HTX nông nghiệp Hồng Tiến (thuộc diện GPMB dự án Hồ điều hoà Yết Kiêu), các hộ xã viên HTX rau Chiến Thắng (thuộc diện GPMB 02 dự án: Khu đô thị mới Cao Thắng và Khu đô thị Bãi Muối), các hộ dân tại khu 1 phường Bạch Đằng (thuộc diện GPMB xây dựng đường ô tô bao núi Bài Thơ và Khu di tích núi Bài Thơ, một số hộ dân tại khu 3 phường Hà Tu (thuộc diện GPMB dự án Bến xe khách Miền Đông), hộ ông Lương Viết Cường tại tổ 22 khu 4 phường Hà Khánh (thuộc diện GPMB dự án Mở rộng nghĩa địa Đèo Sen), các hộ dân tại tổ 11, 12 khu 4 phường Giếng Đáy (thuộc diện GPMB dự án Khu tái định cư Đông Nam quảng trường ga Hạ Long)...vv; tổ chức trên 50 buổi đối thoại với các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất để GPMB thực hiện các dự án.

- Đã hoàn thành cơ bản công tác GPMB một số dự án trọng điểm của Quốc gia, Tỉnh và Thành phố, như: Tiểu dự án Đường sắt Hạ Long - Cái Lân, Nút giao thông Cái Dăm, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh(GĐ2), Trụ sở tiếp dân Thanh tra Tỉnh, Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, Nút giao thông Tuần Châu, Trạm kiểm tra trọng tải xe Quảng Ninh, Hồ điều hoà Yết Kiêu, Khu đô thị mới Cao Thắng, Bến xe khách miền Đông (giai đoạn 1), HTKT Khu tái định cư và tự xây ruộng rau Chiến Thắng, Đường bao biển núi Bài Thơ, Trung tâm phân phối và siêu thị bán lẻ Phú Thái, Bến xe khách miền Đông tại phường Hà Tu (giai đoạn 1), Chợ truyền thống và trung tâm thương mại          Hồng Hà...

- Báo cáo và được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành kịp thời một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB [1].

2. Công tác Phát triển quỹ đất:

- Xây dựng đề án, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 27/4/2010  thành lập Trung tâm PTQĐ Thành phố trên cơ sở Ban đền bù GPMB Thành phố trước đây.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban QLDA công trình Thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư và khu tự xây. Trong năm 2010, Thành phố triển khai đầu tư 16 khu tái định cư [2], với tổng diện tích 111,83 ha; lập và phê duyệt 11 đồ án quy hoạch xây dựng khu dân cư tự xây và tái định cư [3], với tổng diện tích 28,0ha.

- Báo cáo và được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh (tại buổi làm việc ngày 09/11/2010) đồng ý về chủ trương giao cho Thành phố đầu tư, khai thác quỹ đất tại khu vực cảng than Nam Cầu trắng sau khi di chuyển nhà sàng Tuyển than, để đấu giá thu tiền sử dụng đất phục vụ nhu cầu phát triển của Thành phố.

- Báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao UBND Thành phố làm Chủ đầu tư một số dự án lớn sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, cụ thể như: Khu dân cư tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn Thành phố tại khu đô thị sinh thái Hạ Long tại phường Đại Yên, diện tích khoảng 200ha; Phần còn lại của Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực ga Hạ Long giai đoạn 2001-2010, phường Hà Khẩu, diện tích khoảng 10ha; Điều chỉnh, mở rộng khu dân cư, tái định cư Nam ga Hạ Long tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, diện tích 11,5ha...[1] Văn bản số 85/UBND ngày 13/01/2010 "Về việc đề nghị cho phép vận dụng hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất đối với HTX nông nghiệp Hồng Tiến, TP Hạ Long"; Văn bản số 1131/UBND ngày 20/5/2010 "Về việc đầu tư xây dựng Khu dân cư tại các thửa đất nông nghiệp còn lại của HTX rau Chiến Thắng, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long"; Văn bản số 1356/UBND ngày 14/6/2010 "Về việc áp dụng chính sách tái định cư dự án cụm cảng Làng Khánh"; Văn bản số 833/UBND ngày 16/4/2010 "Về việc áp dụng chính sách trong công tác GPMB dự án: Đường nối khu du lịch Hùng Thắng với đường Hạ Long và Khu đô thị mới Cái Dăm"; Văn bản số 1901/UBND ngày 11/8/2010 "Về việc đề nghị tạm ứng kinh phí để đầu tư xây dựng HTKT và GPMB cho Khu tái định cư Tiểu dự án Hạ Long - Cái Lân, Phả Lại - Hạ Long"; Văn bản số 1780/UBND ngày 29/7/2010 "Về việc giải quyết vướng mắc về chính sách bồi thường, GPMB đối với hộ ông Nguyễn Thành Nghiêm"; Văn bản số 1656/UBND ngày 13/7/2010 "Về việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất"; Văn bản 1692/UBND ngày 19/7/2010 "Về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện GPMB dự án xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào Trường THPT Chuyên Hạ Long".

[2] Khu tái định cư phường Hà Khánh; Khu tái định cư tổ 29 khu 5 phường Hà Khánh; Khu tự xây Hợp tác xã rau Chiến Thắng; Khu tái định cư khu công nghiệp Cái Lân; Khu tự xây và tái định cư tại tổ 10 khu 1 phường Hà Trung; Khu tái định cư khu 6 phường Cao Xanh; Khu tái định cư cho Tiểu dự án Đường sắt Phả Lại - Hạ Long tại xã Đại Yên; Khu tái định cư phía Đông Nam Quảng trường ga Hạ Long tại phường Giếng Đáy; Khu tự xây và tái định cư khu 7, khu 8 phường Hà Khẩu; Khu tái định cư dự án Nhiệt điện Hà Khánh và các dự án phía đông thành phố Hạ Long tại phường Hà Phong; Khu tự xây và tái định cư cho các dự án phía Đông Thành phố tại phường Hà Khánh; Khu tự xây và tái định cư và khu dân cư cải tạo Bãi Muối, phường Cao Thắng; Khu dân cư tự xây liền kề chợ cột 8; Khu tái định cư và tự xây khu đô thị Hùng Thắng; Khu dân cư phía Tây trụ sở Điện lực Quảng Ninh; Khu dân cư, tái định cư Lô E1, E2 tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.

[3] Khu tự xây và tái định cư phường Hà Khẩu; Khu dân cư ven hồ Khe Cá - phường Hà Tu; Khu dân cư khu 5 - phường Hà Khánh; Khu dân cư tại các thửa đất nông nghiệp của HTX rau Chiến Thắng; Khu dân cư đô thị tại quỹ đất nông nghiệp liền kề khu đô thị Bãi Muối - phường Hà Lầm; Quy hoạch các khu đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư không còn khả năng canh tác...vv.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng ban, đơn vị và UBND các phường được nâng lên. Chuyển đổi cơ bản về mặt nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai, đô thị, hoạt động xây dựng và giải phóng mặt bằng.

- Huy động được cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở tham gia vào công tác GPMB, tạo sự chuyển biến rõ nét. Kiến nghị và đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh để tháo gỡ kịp thời cơ chế chính sách bất cập. Công tác GPMB một số dự án trọng điểm, tồn tại, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không hợp tác, không thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng chế độ, chính sách và thời gian quy định. Công tác GPMB cơ bản đáp ứng được tiến độ, yêu cầu đầu tư của các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm Quốc gia, của Tỉnh và Thành phố.

- Việc đầu tư các khu tái định cư đáp ứng được nhu cầu bố trí tái định cư của các dự án (Thành phố và doanh nghiệp tự đầu tư).

- Thành lập và đưa Trung tâm PTQĐ Thành phố vào hoạt động có hiệu quả.

2. Tồn tại, vướng mắc:

- Một số phường chưa đề cao vai trò của người đứng đầu, ý thức trách nhiệm đối với công việc của một bộ phận cán bộ, công chức từ Thành phố đến cơ sở chưa cao, ngại va chạm, nể nang, vô cảm, ỷ lại; còn có hiện tượng buông lỏng quản lý địa bàn, không duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, cương quyết các đối tượng vi phạm;  Đội ngũ cán bộ, công chức một số phòng, ban, đơn vị còn yếu về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cán bộ chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác GPMB một số dự án của doanh nghiệp còn chậm. Công tác xác nhận nguồn gốc đất còn có phường chưa đảm bảo kịp thời tiến độ đề ra. Việc phối hợp giữa các phòng ban với UBND các phường tuy đã có chuyển biến tích cực song cần phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nhu cầu và đạt hiệu  quả cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2011:

Tập trung phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể để tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ GPMB, giải quyết dứt điểm các dự án.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên trong Hội đồng BT, HT và TĐC Thành phố; giữa các phòng ban với các phường, với các đoàn thể và các đơn vị trong khối nội chính; giữa Thành phố với các ngành của tỉnh, với các Chủ dự án. Tranh thủ chỉ đạo và ủng hộ của UBND Tỉnh và các ngành của Tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Tổng hợp những tồn tại, vướng mắc về cơ chế chính sách, đề xuất, báo cáo UBND Tỉnh và các Sở, ngành của Tỉnh để tháo gỡ kịp thời.

- Tăng cường tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quyết định thu hồi đất; Xử lý cương quyết các đối tượng chống đối.

2. Về công tác phát triển quỹ đất:

- Đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để tạo quỹ đất bố trí tái định cư. Chuẩn bị quỹ đất TĐC đa dạng về vị trí, đơn giá, diện tích... Kiểm tra, rà soát các quỹ đất chưa sử dụng để lập quy hoạch, đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất sạch.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Khu dân cư Lô E1, E2 tại phường Hồng Hải để đấu giá thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn lực phát triển Thành phố.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố đảm bảo năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.


Tìm kiếm
Video clip