an ninh - quốc phòng

Tập huấn cán bộ Thôn, Khu đội trưởng năm 2021
Ngày đăng 26/01/2021 | 10:04  | View count: 940

Trong 2 ngày 25&26/1, tại Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố (cơ sở 1- phường Hồng Hải và cơ sở 2 - phường Hoành Bồ), Ban CHQS thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn cán bộ Thôn, Khu đội trưởng năm 2021.

 

Đồng chí Trần Thăng Long- Phó Chỉ huy trưởng phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 244 học viên là cán bộ Thôn, Khu đội trưởng thuộc 33 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Đình Tiệp- Phó Chỉ huy trưởng giảng dạy tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được học tập các nội dung giáo dục chính trị - pháp luật, huấn luyện Quốc phòng - Quân sự như: một số quan điểm, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng huấn luyện và hoạt động của dân quân, tự vệ; đường lối chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; công tác phối hợp dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển đảo, bảo vệ an ninh chính trị cơ sở, bảo vệ và phòng chống cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng. Cùng với đó, các học viên cũng được theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn giúp học viên bổ sung, thống nhất những nội dung cơ bản trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2021; cao nhận trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ Thôn, Khu đội trưởng, trên cơ sở đó làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Thanh- Huy Phương