an ninh - quốc phòng

Cụm xã Thống Nhất- Vũ Oai - Hoà Bình khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ 2021
Ngày đăng 24/03/2021 | 02:54  | View count: 986

Sáng ngày 24/1, Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Hạ Long đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021 tại cụm xã Thống Nhất- Vũ Oai- Hoà Bình.

Qua hoạt động huấn luyện, nhằm triển khai, thống nhất một số nội dung về nhiệm vụ Quốc phòng - quân sự địa phương; công tác DQTV, GDQP&AN theo quy định của pháp luật, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được thống nhất ở cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Hạ Long khai mạc lớp huấn luyện

            Theo đó, với 2 nội dung: huấn luyện dân quân cơ động, được triển khai trong 12 ngày, và huấn luyện dân quân tại chỗ được triển khai trong 7 ngày. 150 đồng chí là cán bộ dân quân, cán bộ tự vệ cụm các xã sẽ được Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Những vấn đề cơ bản về công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác Quân sự - quốc phòng địa phương, trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ, trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Được hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, giáo án và thống kê huấn luyện cho các đối tượng Dân quân tự vệ; hướng dẫn tổ chức và phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; tổ chức và phương pháp thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ ở cơ sở; các tư thế, động tác bắn súng tiểu liên AK; hướng dẫn soạn giáo án và thực hành giảng bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh; các tư thế động tác ném lựu đạn..

Toàn cảnh lớp huấn luyện

          Công tác huấn luyện Dân quân tự vệ luôn được xác định có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Vũ Bích - Ngọc Khánh