an ninh - quốc phòng

Ban Chỉ huy Quân sự TP Hạ Long tổ chức kiểm tra huấn luyện lực lượng DQTV năm 2021
Ngày đăng 08/04/2021 | 03:59  | View count: 1790

Sáng 8/4, Ban CHQS TP Hạ Long đã tổ chức kiểm tra huấn luyện lực lượng DQTV năm 2021. 260 cán bộ chiến sĩ dân quân thuộc 13 Ban CHQS xã, phường tham gia huấn luyện.

 

 

Các cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện DQTV năm 2021

Các cán bộ chiến sĩ  dân quân ở phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi, Sơn Dương, Đồng Lâm, Thống Nhất, Vũ Oai, Hòa Bình, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Tâm Dân, Bằng Cả, Quảng La và Dân Chủ  đã được  kiểm tra huấn luyện  với các nội dung: giáo dục chính trị về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; DQTV làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hành bắn súng, ném lựu đạn và các chiến thuật, điều lệnh...

Qua buổi kiểm tra, Ban CHQS TP ghi nhận các chiến sĩ dân quân đã khắc phục khó khăn, tham gia huấn luyện đảm bảo quân số, đạt chất lượng tốt. Đồng thời cũng chỉ ra những nội dung còn yếu, thiếu cần bổ sung điều chỉnh, rút kinh nghiệm. Qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện ở cơ sở, phục vụ kiểm tra huấn luyện của cơ quan cấp trên đạt kết quả cao hơn.

                                                                                Mỹ Hạnh- Đoàn Việt