an ninh - quốc phòng

Cụm các phường: Hà Trung, Hà Lầm, Cao Thắng diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021
Ngày đăng 31/08/2021 | 12:01  | View count: 1134

Ngày 30/8 và 31/8, Cụm các phường: Hà Trung, Hà Lầm, Cao Thắng đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Dự và chỉ đạo diễn tập có các có đồng chí: Thượng tá Lê Quang Hảo, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ Thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc  Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc

Chuyển địa phương vào trạng thái Quốc phòng – an ninh, chuyển LLVT vào trạng thái

sẵn sàng chiến đấu

Cuộc diễn tập được thể hiện qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển địa phương vào trạng thái Quốc phòng – an ninh, chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây là giai đoạn, lực lượng quân sự, công an phường nhận lệnh chuyển trạng thái từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Đảng ủy, UBND các phường nhận Chỉ thị, Nghị quyết chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và triển khai cho các tổ chức đoàn thể của phường thực hiện các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; thực hành xử lý tình huống giải tán biểu tình, giải thoát con tin. Kỳ họp bất thường HĐND phường ra Quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động của phường vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, phòng tránh, đánh địch tấn công hỏa lực.

Diễn tập xử lý tình huống chống bạo loạn, giải tán biểu tình

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủĐảng ủy phường tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, giao nhiệm vụ hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ.

Trong diễn tập phần cơ chế, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị như: xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện diễn tập, 3 phường đã vận hành các giai đoạn và vấn đề huấn luyện một cách nhanh chóng, đúng trình tự. Các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng nội dung, sát với từng giai đoạn, vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể khá rõ nét, đảm bảo cho cấp ủy, chính quyền xây dựng được Nghị quyết để lãnh đạo, điều hành trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh.

Giai đoạn 3: Thực hành huy động lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với nội dung diễn tập sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt.

Diễn tập sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt

Với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng tham gia thực binh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn về người cũng như vũ khí trang bị. Đảm bảo kỹ thuật, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, khẳng định sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT, đáp ứng yêu cầu tác chiến, giữ vững khu vực phòng thủ phường trong mọi tình huống.

Ban chỉ đạo diễn tập họp đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm 

Ngay sau cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ Thành phố đã tổ chức đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của từng giai đoạn, từng thành viên trong khung tập để điều chỉnh hoàn thiện các văn kiện chiến đấu phòng thủ, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập phù hợp với yêu cầu bảo đảm Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới;  đồng thời làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp. Tăng cường hiệu quả vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu ở cơ sở.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; từ đó làm cơ sở vận dụng có hiệu quả trong lãnh đao, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phát huy sức mạnh tổng hợp của Lực lượng vũ trang và toàn dân trong việc chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc địa bàn. Việc tổ chức diễn tập còn giúp các địa phương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch phòng không nhân dân và các kế hoạch đảm bảo cho hoạt động chiến đấu phòng thủ của các tổ chức đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Hồng Hạnh – Đoàn Việt