KHỐI ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ

UỶ BAN MTTQ THÀNH PHỐ
  Ninh Văn Thương
Uỷ viên BTV,
Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; Trưởng Ban dân vận Thành ủy,  Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố 
 

 

Nguyễn Văn Thông
Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố

 

 

Đồng Văn Hạnh
Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố

 

 

Nguyễn Thị Lan
Ủy viên Thường trực UBMTTQ Thành phố

 

HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

  Nguyễn Thị Thuý Hằng
TUV, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố

 

 

 

Phạm Thị Minh Nguyệt
Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố

 

 

Phạm Thị Hiền
Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố

 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

  Phạm Quốc Uy
Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố
 

 

Lê Thế Phương
Phó Chủ tịch Hội nông dân Thành phố

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP

  Phạm Ngọc Hưng
TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
 

 

Nguyễn Việt Bắc
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

 

 

Nguyễn Thị Năm
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

 

 

Vũ Thị Vân Oanh
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

 

THÀNH ĐOÀN HẠ LONG

  Lê Tuấn Vũ 
Bí thư Thành đoàn Hạ Long
 

 

Nguyễn Đức Thanh
Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ

  Phạm Văn Thơ
Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố
 

 

Nguyễn Thu Thủy
Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

  Đoàn Xuân Hòa
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh Thành phố
 

 

Lê Minh Tuyến
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh Thành phố