BCĐ nâng cao hiệu quả quản trị và HCC; BCĐ thực hiện quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06//01/2022 và nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 Sơ kết 9 tháng đầu năm

Ngày 23/9, Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của BCĐ nâng cao hiệu quả quản trị và HCC; BCĐ thực hiện quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06//01/2022 và nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy; Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố, các đồng chí thành viên trong các BCĐ thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

9 tháng đầu năm 2022, BCĐ nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hạ Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến được tăng cường đẩy mạnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp thành phố cung cấp 96,52%, cấp xã 93,28%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thành phố cung cấp 78%, cấp xã cung cấp 90%.

153/153 hồ sơ đã thực hiện số hoá đầu vào tại Trung tâm HCC thuộc các lĩnh vực: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 01/4/2022 đến nay có trên 2500 kết quả giải quyết TTHC được ký số đối với các thủ tục đủ điều kiện. 100% quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Thành phố được quản lý trên phần mềm ISO điện tử và đồng nhất quy trình ISO điện tử cấp xã; 100% TTHC được cung cấp dịch vụ Bưu chính công ích, có phát sinh hồ sơ đăng ký nhận Giấy chứng nhận QSD đất tại địa chỉ nhà riêng qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Khai trương và vận hành thí điểm Trung tâm điều hành Thành phố thông minh, triển khai app Hạ Long smart để kịp thời tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân. 100% tỷ lệ phiếu đánh giá sự hài lòng thu được tại TTHCC và bộ phận tiếp nhận kết quả hiện đại cấp xã là đạt hài lòng. 9 tháng đầu năm 2022 số doanh nghiệp thành lập mới tăng trên 31% so với năm 2021… Từ đó góp phần nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Quảng Ninh.

Khai trương và vận hành thí điểm Trung tâm điều hành Thành phố thông minh

Tại hội nghị, các thành viên trong BCĐ đã nêu ra những khó khăn, thảo luận tìm hướng khắc phục trong thời gian tới như: việc nộp hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng; Việc giải quyết TTHC vẫn còn tồn tại hồ sơ quá hạn; Tỷ lệ sử dụng chữ ký số cũng như khai thác các tiện ích trên Chính quyền điện tử chưa cao; Chưa hoàn thiện cổng thông tin điện tử Thành phố và xây dựng cổng thông tin thành phần các xã, phường, cổng xã, phường chưa hoạt động độc lập, chưa cập nhật thông tin, thông tin còn sơ sài; hiệu quả của việc thanh toán không dùng tiền mặt chưa cao…

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu: các đồng chí thành viên BCĐ tự quán triệt mình và chủ động quán triệt ở cơ quan mình về yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra trong quá trình thực hiện; Mỗi thành viên trong BCĐ phải tự nghiên cứu để đặt ra nội dung tuyên truyền trúng đối tượng; Hoàn thành 100% các chỉ tiêu đặt ra, chỉ tiêu nào không hoàn thành phải phân tích rõ nguyên nhân; Các đồng chí thành viên trong BCĐ tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm, tự đề ra giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Trần Thanh- Trần Khánh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18895 Tổng lượt truy cập 8748224