Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày đăng 17/03/2020 | 08:55  | View count: 2042

Ngày 14/3/2020, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành công văn số 10-CV/BCĐ về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Xem chi tiết tại đây