Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Thông báo Kết luận của Ban thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 16/3/2020

Ngày đăng 20/03/2020 | 10:41 AM  | View count: 1433
Ngày 16/3/2020, BTV Thành ủy tổ chức hội nghị nghe BCĐ phòng chồng dịch bệnh Covid-19 thành phố báo cáo tình hình dịch bệnh và “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 17/03/2020 | 08:55 AM  | View count: 1075
Ngày 14/3/2020, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành công văn số 10-CV/BCĐ về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng,...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 14/03/2020 | 08:15 PM  | View count: 1299
Ngày 14/3/2020, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành công văn số 10-CV/BCĐ về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng...

Ý kiến kết luận của trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long tại cuộc họp ngày 10/3/2020

Ngày đăng 13/03/2020 | 09:52 AM  | View count: 1479
Ý kiến kết luận của trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long tại cuộc họp ngày 10/3/2020

Kế hoạch công tác đảm bảo ổn định tình hình nhân dân ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2

Ngày đăng 11/03/2020 | 08:22 PM  | View count: 665
Kế hoạch công tác đảm bảo ổn định tình hình nhân dân ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2    

Kịch bản Điều hành ứng phó phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2

Ngày đăng 10/03/2020 | 04:15 PM  | View count: 405
Kịch bản Điều hành ứng phó phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2

Kế hoạch Đáp ứng với cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Ngày đăng 07/03/2020 | 12:58 PM  | View count: 743
Kế hoạch Đáp ứng với cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban tháng 02/2020

Ngày đăng 27/02/2020 | 08:13 AM  | View count: 1268
Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban tháng 02/2020

Kế hoạch triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 25/02/2020 | 10:36 AM  | View count: 1444
Kế hoạch triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 25/02/2020 | 10:33 AM  | View count: 616
Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BCĐ phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) thành phố Hạ Long

Ngày đăng 18/02/2020 | 09:14 AM  | View count: 854
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BCĐ phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) thành phố Hạ Long

Kế hoạch Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Ngày đăng 17/02/2020 | 11:02 AM  | View count: 711
Kế hoạch Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Về việc quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 14/02/2020 | 08:06 AM  | View count: 967
Về việc quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra

21/NQ-TU Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng 14/01/2020 | 03:53 PM  | View count: 1234
Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ  thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Số 33 - Ctr/TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020

Ngày đăng 18/12/2019 | 09:02 PM  | View count: 766
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành  Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020

211 - KH/TU Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 28/12/2019 | 09:18 AM  | View count: 883
Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố

22/TU Chỉ thị của ban thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020

Ngày đăng 02/01/2020 | 12:30 PM  | View count: 802
Chỉ thị của ban  thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân  Canh Tý 2020