Chi tiết Văn bản

HỘI NGHỊ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Ngày đăng 08/11/2018 | 08:17  | View count: 573

Ngày 6/11, Thành phố tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết 5 năm thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2013- 2018.

 

Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL, 05 năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với khả năng, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, toàn thành phố đã tổ chức và lồng ghép tổ chức 484 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật... cho hơn 80 nghìn người; 98 cuộc thi thu hút 42 nghìn người tham gia; thực hiện trên 15 nghìn lượt phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh. Nội dung PBGDPL đã được chú trọng gắn với từng nhóm đối tượng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương và từng ngành để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đ/c Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong 05 thực hiện Luật PBGDPL đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục triển khai tốt Luật PBGDPL; rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng PBGDPL để tập trung thực hiện, góp phần đưa Luật PBGDPL vào cuộc sống, tránh phô trương, hình thức; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PBGDPL; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên; lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng, đa dạng và vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, PBGDPL...

 

Để tổ chức đồng bộ, có hiệu quả Ngày Pháp luật, đồng chí đề nghị Hội đồng PBGDPL các cấp, các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức  thực hiện nghiêm hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; quan tâm nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày; Thực hiện nghiêm việc triển khai thi hành các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua; Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày pháp luật; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên.

Đ/c Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP trao giấy khen cho các tập thể 


Tại Hội nghị, Thành phố đã khen thưởng cho 09 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 triển khai thi hành Luật PBGDPL giai đoạn 2013- 2018.

 

 Nhân dịp này, Ngày 7/11, Phường Hồng Hà đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, tuyên truyền về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS;  Luật an ninh mạng… Qua đó, góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

                                                        T/h: Hồng Hạnh

KHO TƯ LIỆU VIDEO

Không tìm thấy video nào

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cập: 47
Tổng: 38.708.682

THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh