Lượt truy cập

Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

 Chức năng - nhiệm vụ 

 Phòng Y tế là cơ quan tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng nInh và ủy quyền của Sở Y tế Quảng Ninh.

Phòng Y tế chụi sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Thành phố Hạ Long đồng thời chụi sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế Quảng Ninh.

Tìm kiếm
Thông tin cần biết
Thời tiết Hạ Long