Thông tin tuyển dụng

Thông báo thí sinh đủ đk và lịch ôn xét đặc cách

Ngày đăng 07/10/2020 | 11:41 AM  | View count: 371
Xem chi tiết tại đây!

Quyết định phê duyệt ds thí sinh đủ điều kiện xét đặc cách viên chức

Ngày đăng 07/10/2020 | 11:38 AM  | View count: 321
Xem chi tiết tại đây!

Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức

Ngày đăng 07/10/2020 | 08:51 AM  | View count: 218
Xem chi tiết tại đây!

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020

Ngày đăng 06/10/2020 | 04:09 PM  | View count: 541
Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020

V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 01/2020

Ngày đăng 19/02/2020 | 09:12 AM  | View count: 585
V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 01/2020

KH xét tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH quân sự phường Việt Hưng Tp Hạ Long năm 2019

Ngày đăng 14/08/2019 | 02:50 PM  | View count: 592
Tài liệu liên quan