Lượt truy cập

Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm tại Căng tin Bệnh viện đa khoa Tỉnh QN và Bệnh viện Bãi Chá

Là 2 bệnh viện đa khoa lớn của Tỉnh, thời gian qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng thời còn tích cực quan tâm tới công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong các Căng tin của bệnh viện.

Thông tin kinh tế - xã hội

Triển khai kế hoạch thực hiện hoạt động đo lường trên địa bàn Thành phố (27/11/2014)

Thực hiện kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 17/11/2014 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện hoạt động đo lường cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hạ Long, ngày 21/11 vừa qua, phòng Kinh tế Thành phố phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh, Đội quản lý thị trường số 5, Ban quản lý chợ Hạ Long I thực hiện kiểm tra hoạt động đo lường tại chợ Hạ Long I.
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
Thời tiết Hạ Long