thông tin thành phố hạ long

Quảng Ninh mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới
Ngày đăng 08/06/2021 | 02:19  | View count: 5927

Ngày 07/6/2021 UBND tỉnh ban hành công văn số 3531/UBND-DL1 về việc mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới.