Hạ Long bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, khóa I/2022

Ngày 10/5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố Hạ Long tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, khóa I/2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố dự, chỉ đạo.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 10 đến ngày 13/5). Tham gia lớp bồi dưỡng có 96 đồng chí là đại biểu HĐND 16 xã, phường khu vực Tây Bắc của Thành phố.  

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào 9 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh (QPAN) trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam  về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam  về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Luật QPAN Quốc gia, Luật Giáo dục QPAN, nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng DQTV và Dự bị động viên trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND Thành phố dự chỉ đạo lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nắm vững được đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về QPAN. Trên cơ sở đó, các học viên có thể tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPAN của cơ quan, đơn vị; đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Hồng Phương- Lương Huấn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14747 Tổng lượt truy cập 5886861