Thông tin học và làm theo lời Bác

Đảng bộ thành phố Hạ Long: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng 30/11/2019 | 18:51 PM  | View count: 106
Đảng bộ thành phố Hạ Long: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Động lực thi đua ở Ban CHQS TP Hạ Long

Ngày đăng 09/09/2019 | 02:45 PM  | View count: 331
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Ban CHQS TP Hạ Long đã trở thành việc làm thường xuyên, là động lực thi đua, góp phần quan trọng...