Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Tìm kiếm

Trung tâm hành chính công trả lời kiến nghị của bà Mạc Thùy Dương, tổ 5, khu 2b, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long khi đi làm thủ tục bảo hiểm y tế tại Trung tâm hành chính công TP

1. Thời gian làm việc của cán bộ trực bộ phận Bảo hiểm xã hội tại Trung tâm hành chính côngThành phố.
2. Bà Dương làm thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, khi hỏi Bảo hiểm xã hội Tỉnh và Bảo hiểm xã hội Thành phố nói vẫn còn thời gian (từ ngày 1-10 đầu quý) nhưng khi đến Trung tâm HCC Thành phố (2/4/2015) thì cán bộ trực tại bộ phận Bảo hiểm xã hội trả lời đã hết thời gian đăng ký, hẹn quý sau.
Người gửi: Mạc Thùy Dương - Ngày gửi:08/06/2015 2:48:01 CH

Câu trả lời

Sau khi nhận được kiến nghị của bà Mạc Thùy Dương, Trung tâm hành chính công Thành phố đã làm việc cụ thể với Bảo hiểm xã hội Thành phố về các kiến nghị của bà và trả lời ý kiến kiến nghị của bà như sau:

1. Về thời gian làm việc của cán bộ trực tại bộ phận BHXH:
Theo quy định về thời gian làm việc của cán bộ được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công theo Quy chế hoạt động của Trung tâm hành chính công như sau:
- Thời gian tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công:
+ Sáng: Từ 8giờ đến 11giờ.
+ Chiều: Từ 13giờ 30phút đến 16giờ.
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị:
+ Sáng: Từ 7giờ 30phút đến 8giờ và từ 11giờ đến 11giờ 30 phút
+ Chiều: Từ 13giờ đến 13giờ 30phút và từ 16 giờ đến 17giờ.
Riêng đối với BHXH: Do lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong ngày nhiều, quy trình giao nhận mất nhiều thời gian, do đó đơn vị đã có kiến nghị và được Trung tâm hành chính công chấp thuận: Thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từ 15giờ 30 phút đến 17 giờ; tuy nhiên vẫn đảm bảo 02 cán bộ trực tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân tại Trung tâm hành chính công.
Do vậy, thời gian làm việc của cán bộ đảm bảo 8 tiếng/ngày.

2. Việc bà Mạc Thùy Dung thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu khi hỏi Bảo hiểm xã hội Tỉnh và Bảo hiểm xã hội Thành phố nói vẫn còn thời gian (từ ngày 1-10 đầu quý) nhưng khi đến Trung tâm HCC Thành phố (2/4/2015) thì cán bộ trực tại bộ phận Bảo hiểm xã hội trả lời đã hết thời gian đăng ký, hẹn quý sau và phải làm thủ tục hồ sơ từ cơ quan làm việc mang đến.

Theo trả lời của Bảo hiểm xã hội Thành phố:
- Tại khoản 2, Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định: “Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý”.
- Tại khoản 3, Điều 19 Luật bảo hiểm y tế 2014 quy định: “Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế”.
Do đó, thực hiện quy trình cấp đổi thẻ BHYT trong thời gian 7 ngày làm việc. Trường hợp đối tượng tham gia BHYT đổi nơi đăng ký ban đầu có giá trị hạn thẻ từ ngày 01 của tháng đầu quý thì nộp hồ sơ trước đó 7 ngày làm việc theo quy định.
Việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là chủ trương đúng đắn của Tỉnh trong việc thực hiện cải cách hành chính, tiến tới xây dựng nền hành chính phục vụ hiệu quả, công khai, minh bạch. Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động tạo môi trường công khai, minh bạch, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Thành phố Hạ Long và các đơn vị cộng quản Trung ương đóng trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công là những người được tuyển chọn từ các phòng ban chuyên môn của Thành phố, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có đủ phẩm chất, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.
 
Tuy nhiên Trung tâm hành chính công Thành phố mới được đưa vào hoạt động chính thức (từ 06/01/2015), trong quá trình hoạt động không thể tránh khỏi những thiếu sót. Trung tâm rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân để Trung tâm hành chính công điều chỉnh, hoàn thiện, hoạt động hiệu quả hơn trong việc giải quyết Thủ tục hành chính.