Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Đảng bộ phường Hồng Hải: Quán triệt NQ Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII) (10/07/2017)

Đảng bộ phường Hồng Hải vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 200 cán bộ, đảng viên, công chức phường, lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội, UV BCH Đảng ủy phường, các khu phố sinh hoạt tại 27 chi ủy trực thuộc.


 Tại hội nghị NGƯT. TS. Trần Xuân Ảnh đã truyền đạt nội dung 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Từ đó, các đảng viên trong đảng bộ nhận thức rõ về quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các nghị quyết và gắn với công tác của địa phương để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đỗ Hương 

Trang 1 trong tổng số 811 trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 140 270 410 540 680 810
Tìm kiếm
Video clip