Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Phòng Tư pháp thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (14/09/2017)

Hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp với sự giúp đỡ của một bên thứ ba(bên trung lập, làm trung gian), giúp các bên có mâu thuẫn, tranh chấp tự nguyện thỏa thuận, tự nguyện giải quyết những bất đồng và đạt được thỏa thuận phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội và tự nguyện thực hiện những thỏa thuận đó. Xuất phát từ vai trò đó, từ ngày 08/8/2017 đến ngày 14/9/2017 Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long phối hợp cùng UBND các phường tổ chức giới thiệu các chế định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật và thành viên Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở có vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Với ý nghĩa, vai trò đó ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Pháp lệnh số 09/1998/PL-UBTVQH10 về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Sau khi Luật hòa giải có hiệu lực thi hành, Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long đã tham mưu, giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cở sở (như: rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở; đặt biểu mẫu, sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; cung cấp tài liệu về hoạt động hòa giải...); tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về Luật hòa giải ở cơ sở; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật[1].
           
 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số: 1781/UBND-TH ngày 21/3/2017 về việc "tiếp tục thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017"; thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của UBND Thành phố; đón chào, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11, Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại 20 phường trên địa bàn thành phố từ ngày 08/8/2017 đến ngày 14/9/2017.
            
Theo đó, 1045/1145 hòa giải viên, 175/200 tuyên truyền viên và 910/980 thành viên câu lạc bộ pháp luật của các phường (90% người làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở tham dự) được tuyên truyền về những vấn đề chung về hòa giải, sự hình thành và phát triển của pháp luật về hòa giải, các chế định về hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, tại các hội nghị tuyên truyền này, các đại biểu còn được tập huấn hai nội dung hết sức quan trọng, đó là: Các bước tiến hành hòa giải và Kỹ năng hòa giải ở cơ sở[2].
            
Đồng thời với hoạt động truyên truyền, phổ biến trực tiếp, Phòng Tư pháp Thành phố còn cấp phát hơn 20.000 tờ gấp pháp luật[3], cấp phát 2.325 tài liệu tập huấn nghiệp vụ hòa giải. Đây là bộ tài liệu được tổng hợp, biên soạn từ tài liệu tổng kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp phát hành; các nội dung trong tài liệu được kết cấu chặt chẽ, tình huống mang tính điển hình, phổ biến, phù hợp với mọi khu vực, địa bàn, có giá trị tham khảo, vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Một số hình ảnh tại các hội nghị tuyên truyền
 

                                                                        Bài và ảnh: Vũ Đắc Tưởng, 
                                                            Chuyên viên Phòng Tư pháp Thành phố 

________________________________________
[1] Theo Báo cáo số: 409/BC-UBND ngày 22/12/2016 về việc sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, trong 03 năm từ 2014 đến 2016, Thành phố đã hòa giải thành 1178/1348 việc chiếm tỷ lệ 87%. trong đó:
- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự: 437/495 đạt tỷ lệ 88%.
- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình: 338/391 đạt tỷ lệ  86%.
- Mâu thuẫn, xích mích, trách chấp khác: 442/462 đạt tỷ lệ 95%)
[2] Các bước tiến hành hòa giải gồm có 3 bước: trước khi hòa giải, tiến hành hòa giải và sau khi hòa giải. Kỹ năng hòa giải bao gồm 8 kỹ năng: kỹ năng tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin về vụ việc hòa giải và nhu cầu lợi ích của các bên; kỹ năng xem xét, xác minh vụ việc; kỹ năng tìm hiểu mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu; kỹ năng tra cứu, tìm hiểu văn bản pháp luật, tìm kiếm giải pháp tư vấn cho các bên; kỹ năng chuẩn bị tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hòa giải; kỹ năng giải thích, thuyết 

Trang 1 trong tổng số 811 trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 140 270 410 540 680 810
Tìm kiếm
Video clip