Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ X (11/10/2017)

BCH Đảng bộ Thành phố Hạ Long vừa tổ chức hội nghị lần thứ X, nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội bám sát các Nghị quyết của tỉnh và thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. Theo đó, tổng thu NS trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 30/09/2017 đạt 12.422,4 tỷ đồng bằng 80,5% so với cùng kỳ; tổng thu phí thăm quan Vịnh Hạ Long đạt 803,4 tỷ đồng, tăng 50,7% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; đề án 25 được triển khai thực hiện đúng lộ trình, quyết liệt trong tinh giản bộ máy biên chế theo chỉ đạo của tỉnh; tổ chức thành công bầu khu trưởng, nhiệm kỳ 2017-2019 và đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội đổi mới theo hướng thống nhất, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, không trùng tréo. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Tiến độ một số dự án trọng điểm được đẩy nhanh, nhiều dự án mới được khởi công, đặc biệt là các dự án liên quan đến phòng chống thiên tai; an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững; công tác an sinh xã hội, VSMT, lập lại trật tự và văn minh đô thị được đẩy mạnh và triển khai rộng khắp trên địa bàn.


Đồng chí Trần Đức Lâm - Bí thư thành ủy kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Trần Đức Lâm - Bí thư thành ủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Tập trung thực hiện hiệu quả đề án 25; duy trì công tác quản lý nhà nước trên vịnh Hạ Long; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính;  chấn chỉnh môi trường đầu tư kinh doanh du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng tâm, trong điểm trên địa bàn; đặc biệt cần chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm không đúng quy định và lạm thu tại các trường công lập trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị; duy trì chương trình toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh; và đảm bảo công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên toàn địa ban thành phố.

Thu Thảo

Trang 1 trong tổng số 811 trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 140 270 410 540 680 810
Tìm kiếm
Video clip