Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Văn bản của Thành phố (06/11/2017)

Văn bản của Thành phố

Luật Du lịch (26/10/2017)

Luật Du lịch

TP Hạ Long: Tăng cường chấn chỉnh các hoạt động dạy thêm, học thêm không đúng quy định và chống lạm thu tại các trường học (02/10/2017)

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thành ủy, UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo, quán triệt việc kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định và lạm thu trong các trường học trên địa bàn TP Hạ Long.
Tìm kiếm
Video clip