Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Thành phố Hạ Long

1)Truy cập vào nội dung chuyên trang

2)Truy cập quản trị cổng

3)Lấy tin RSS

4)Xem danh sách tin bài theo chuyên mục

5)Xem danh sách thủ tục hành chính

6)Xem văn bản chỉ đạo của thành phố

7)Xem văn bản chỉ đạo của tỉnh

8)Xem danh bạ của phòng ban của thành phố

9)Truy cập vào danh sách Site  liên kết

10)Gửi thư góp ý cho ban quản trị

11)Xem giá đất của thành phố Hạ Long

12)Truy cập vào chuyên trang về thành phố không khói thuốc

13)Gửi ý kiến bầu chọn

14)Truy cập vào chuyên mục hỏi đáp

15)Truy cập vào chuyên mục học tập theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

16)Truy cập vào chi tiết  danh sách phòng ban đơn vị

17)Truy cập vào chuyên mục xã hội

18)Truy cập vào chuyên trang phường

19)Truy cập vào danh sách các email nội bộ

20)Gửi thư liên hệ giữa công dân và ban quản trị

21)Truy cập vào danh mục tra cứu tin bài

22)Truy cập vào tra cứu trên bản đồ

24)Truy cập vào danh sách sơ đồ site

Tìm kiếm
Video clip