Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC&CNCH tại các cơ sở, địa điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội đầu năm 2023 trên địa bàn

Nhằm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC&CNCH tại các cơ sở, địa điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố Hạ Long, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC&CNCH tại các cơ sở, địa điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội đầu năm 2023 trên địa bàn.

Theo đó, Công an thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi có tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, chú trọng hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH tại các địa điểm tập trung đông người trong các sự kiện, lễ hội đầu năm 2023, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn về PCCC tại các cơ sở thờ tự phát sinh các hoạt động thờ cúng, đốt vàng mã, trong hoặc giáp danah với các khu rừng tiếp giáp xung quanh vị trí phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt (ví dụ như chùa Lôi Âm, chùa Vân Phong...).

Chủ động xây dựng các phương án xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn nghiêm trọng cần huy động đến nhiều lực lượng của nhiều cơ quan, tổ chức có phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và CNCH xảy ra tại các sự kiện, lễ hội tập trung đông người. Tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở tôn giáo, các địa điểm tổ chức sự kiện, lễ hội, nơi vui chơi giải trí tập trung đông người. Từ đó ban hành kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn về PCCC&CNCH tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ, đảm bảo các sự kiện, lễ hội diễn ra an toàn, không để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ đạo Công an xã, phường tham mưu UBND xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH tại các sự kiện, lễ hội đầu năm 2023 trên địa bàn.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố: Tiếp tục đưa tin bài, phóng sự, clip tuyên truyền, cảnh bảo nguy cơ cháy, nổ, hướng dẫn các biện pháp PCCC, thoát nạn, xử lý cháy nổ từ khi mới phát sinh; tập trung tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH đối với rừng, cơ sở tôn giáo, các sự kiện tập trung đông người, trong đó chú trọng hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC trong khu vực thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng điện, sử dụng ngọn lửa trần...

Hồng Hạnh

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 35261 Tổng lượt truy cập 85948701