thông báo của thành phố

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 07/4/2020 về nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Ngày đăng 10/04/2020 | 03:10  | View count: 2152

Ngày 09/4/2020, Thành uỷ Hạ Long ra Thông báo số 1089-TB/TU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 07/4/2020 về nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Xem chi tiết tại đây