Tin nổi bật

Cải cách hành chính ở TP Hạ Long: Chặng đường nhiều dấu ấn
Ngày đăng 04/08/2020 | 09:01  | View count: 832

Thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long đã triển khai đồng bộ, linh hoạt 6 nội dung của CCHC gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Nhờ vậy, công tác CCHC ở Hạ Long trong những năm qua tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã ghi những dấu ấn rõ nét, tích cực trên cả phương diện chỉ đạo điều hành và hiệu quả thực tiễn.

Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

Xác định CCHC là xương sống, nhiệm vụ trọng tâm và là một trong 3 đột phá chiến lược, có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, do vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC của TP chưa khi nào quyết liệt, mạnh bạo và xuyên suốt như trong giai đoạn này.  Trong 10 năm thực hiện CCHC, Thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch cho từng giai đoạn và ban hành trên 370 văn bản để chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Các nội dung của CCHC luôn gắn với chủ đề công tác năm đồng thời được triển khai, kiểm điểm thực hiện sát sao, thường xuyên và quyết liệt. CCHC được gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và với công tác thi đua, khen thưởng ở mỗi cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác CCHC tại địa phương.

Trung tâm HCC Thành phố là mô hình có tính đột phá, đặt nền móng cho việc xây dựng nền hành chính "phục vụ"

Chặng đường 10 năm thực hiện CCHC của TP Hạ Long (2010- 2020) ghi dấu ấn quan trọng bằng việc đưa Trung tâm HCC Thành phố và bộ phận một cửa hiện đại tại tất cả các phường, xã vào hoạt động. Đây được xem như là bước đi có tính đột phá, đặt nền móng cho việc xây dựng “nền hành chính phục vụ” thay vì nền “hành chính quản lý” nhiều hạn chế như trước đây. Trung tâm HCC Thành phố và bộ phận một cửa hiện đại các phường ra đời đã tháo gỡ nút thắt và những bất cập, chồng chéo, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Hiện Trung tâm đã đưa gần 390 bộ thủ tục hành chính vào giải quyết, phục vụ công dân, tổ chức, bao gồm cả các thủ tục thuộc ngành dọc quản lý như: Thuế, bảo hiểm xã hội, hộ tịch, hộ khẩu, căn cước CD, điện, nước…. Tại đây mọi quy trình giải quyết hồ sơ TTHC đều được công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ và thực hiện theo quy trình “5 tại chỗ”, đảm bảo nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, tổ chức; giảm thiểu phát sinh tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt tại các bộ phận đạt trên 97%. 

Với nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng như đòi hỏi tự thân của công tác quản lý nhà nước, đến nay, Thành phố đã thực hiện rà soát, cắt giảm trên 38% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố; trên 41% thời gian đối với thủ tục hành chính cấp xã so với quy định.

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, TP Hạ Long đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết chặt chẽ với quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, giảm tối đa tỷ lệ văn bản giấy trong chỉ đạo, điều hành; cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu CCHC trong thời đại công nghệ 4.0.

Tinh đội ngũ, gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương và đề án 25 của Tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” TP Hạ Long đã chủ động rà soát, sắp xếp, tiến hành hợp nhất, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động một số phòng ban, đơn vị, sự nghiệp. Đặc biệt, đã hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn khối chính quyền gồm: hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ Thành phố thành cơ quan Tổ chức - Nội vụ, hợp nhất Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra Thành phố thành Cơ quan Kiểm tra -Thanh tra. Đây là việc làm mới, chưa có tiền lệ nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả sau khi đưa vào hoạt động.

Ngày 01/01/2020, thành phố Hạ Long mở rộng địa giới hành chính bằng việc sáp nhập thêm huyện Hoành Bồ. Sau sáp nhập bộ chức bộ máy của UBND Thành phố được kiện toàn, sắp xếp gồm 11 phòng chuyên môn, 101 đơn vị sự nghiệp. Bộ máy chính quyền địa phương ngày càng được củng cố và hoàn thiện, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực.

10 năm qua, Hạ Long cũng đã có bước chuyển tích cực về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trình độ, năng lực chuyên môn ngày càng được chuẩn hóa. Đặc biệt, với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính thì đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CB công chức ngày càng được nâng cao, nhất là tại các bộ phận giao tiếp trực tiếp với công dân, tổ chức. Từ năm 2015 đến nay, Thành phố đã xử lý kỷ luật gần 70 CBCCVC có vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.

TP Hạ Long vinh dự được nhận bằng khen của UBND Tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện công tác CCHC, tuy còn không ít khó khăn, nhưng có thể thấy TP Hạ Long đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các nội dung của CCHC. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Thành phố chuyển biến tích cực qua các năm, từ nằm trong nhóm khối các huyện, thị xã, thành phố có kết quả khá đến nhóm khối các huyện, thị xã, thành phố có kết quả tốt và xuất sắc. Chỉ số SIPAS đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp luôn đạt trên 90%.

Những dấu ấn, điểm sáng từ CCHC mà TP Hạ Long đạt được trên chặng đường 10 năm đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đó cũng là nền tảng và động lực để TP tiếp tục cải cách, đổi mới nền hành chính, xứng đáng với vai trò, vị thế của Thành phố thủ phủ và đáp ứng yêu cầu đặt ra trong lộ trình xây dựng Hạ Long trở thành đô thị hiện đại, thông minh.

                                                                           Thu Hường