Tin tức thành phố

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 09/01/2020 | 09:15  | View count: 2151

Sáng 8/1, Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc để bầu các chức danh chủ chốt, kiện toàn bộ máy thành phố. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tọa Kỳ họp, nhấn mạnh: Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 837-NQ/QH về sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có nội dung sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, thành lập TP Hạ Long mới. Ngày 2/1/2020, tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long mới trực thuộc Đảng bộ tỉnh.Đây là sự kiện quan trọng, phù hợp với yêu cầu, quy luật khách quan của tình hình mới, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

 

Để TP Hạ Long thực sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới, cần phải có bộ máy chính quyền vững mạnh, sáng tạo, quyết liệt, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng… Do đó, đồng chí mong muốn đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và quyết định nhân sự giữ các cương vị trọng trách để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ, nhân dân giao phó.

 

Các đại biểu tiến hành bầu các chức danh

 

Tại kỳ họp, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND TP Hạ Long đã tiến hành bầu các chức danh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND TP Hạ Long; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long; biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên các Ban Kinh tế, Ban Pháp chế, bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó Ban; thông qua tờ trình về thành lập Phòng Dân tộc và tổ chức lại các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở sáp nhập các phòng, ban chuyên môn…

 

Các đ/c trúng cử các chức danh HĐND và UBND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt kỳ họp

 

Kết quả, đồng chí Lê Xuân Hợp trúng cử Chủ tịch HĐND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 65/66 tổng số phiếu bầu, tỉ lệ 98,48%; các đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thị Yến, Nguyễn Thị Vân Hà trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Về các chức danh khối UBND TP Hạ Long, đồng chí Phạm Hồng Hà đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu bầu, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí: Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Hữu Nhã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long.

 

Đ/c Lê Xuân Hợp, Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại Kỳ họp

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Xuân Hợp, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của đại biểu HĐND, cử tri.Đồng chí cho rằng, đây là vinh dự to lớn, gắn với trách nhiệm nặng nề mà đại biểu HĐND đã thay mặt cử tri và nhân dân tin cậy, giao phó.

 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển KT-XH của TP Hạ Long, hướng đến hình thành đô thị loại I thuộc tỉnh, lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính, đa dạng độc đáo về cảnh quan, địa hình, tài nguyên du lịch… HĐND thành phố sẽ đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, linh hoạt trong phát triển KT-XH, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kế thừa, phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trên các lĩnh vực theo tinh thần đổi mới.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

 

Chúc mừng TP Hạ Long đã tổ chức thành công kỳ họp HĐND đầu tiên, bầu ra được các chức danh chủ chốt, kiện toàn bộ máy thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Bám sát chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, Quảng Ninh đã nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, đánh giá toàn diện các yếu tố đặc thù của Hạ Long và Hoành Bồ để thống nhất chủ trương sáp nhập.

 

Đây là nội dung lớn, bước ngoặt lịch sử, có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ và của tỉnh Quảng Ninh; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế khác biệt của từng địa phương, nhằm bổ khuyết cho nhau thế mạnh của mỗi bên đang sở hữu, để huy động mọi nguồn lực xây dựng TP Hạ Long phát triển nhanh, bền vững với tầm nhìn dài hạn…

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các đồng chí được tín nhiệm, sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

 

Đặc biệt cần quan tâm tập trung lãnh đạo kiện toàn, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoạt động thông suốt, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn; khẩn trương tổ chức Kỳ họp thứ 2 để quyết định kế hoạch KT-XH, phù hợp tình hình thực tiễn mới với tầm nhìn dài hạn; quan tâm giải quyết tốt nhất các quyền lợi chính đáng, thiết thân, thiết thực của người dân; tập trung thực hiện sớm các nội dung công việc có tính chiến lược, cập nhật bổ sung quy hoạch thành phố trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh, hoàn thành các hạ tầng quan trọng đảm bảo tính kết nối, tầm nhìn xa, tư duy mới.

 

Vũ Bích