Tin tức thành phố

Phường Tuần Châu tổ chức thành công kỳ họp thứ Hai, Khóa XXI - nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 31/07/2021 | 07:36  | View count: 105

Sáng ngày 30/7/2021, HĐND phường Tuần Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thường lệ thứ Hai. Đồng chí Lê Việt Hải, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường chủ trì kỳ họp.

 

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị Quyết: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình và kết quả tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ phường; Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND phường Tuần Châu phát biểu tại Kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Phường. Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng của Nhân dân, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế. Các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch như: thu ngân sách trên địa bàn đạt 56% kế hoạch; thu vận động các quý xã hội, trên địa bàn phường đạt 100%; thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà và chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại: một số chỉ tiêu thu ngân sách còn chậm so với Kế hoạch do chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19; Công tác đảm bảo trật tự đô thị tuy được triển khai quyết liệt, xong một số vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm, còn có tình trạng tái vi phạm.

Kỳ họp thứ Hai HĐND phường thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch; sẵn sàng mọi kịch bản ứng phó với dịch không để bị động bất ngờ; hoạt động của tổ tự quản phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng; Công tác cải cách hành chính; Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường; Công tác an sinh, phúc lợi xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao; Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri...

  Quang cảnh Hội nghị

Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường khóa XXI đã thảo luận và thông qua 04 nghị quyết: (1) Nghị quyết về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân phường Tuần Châu, Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; (2) Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND và phân công nhiện vụ của Thường trực HĐND phường Tuần Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2022, nhiệm kỳ 2021-2026; (4) Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

 Với sự chỉ đạo thống nhất, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền phường, các nội dung đặt ra sẽ được triển khai có hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường năm 2021./.