Tin tức thành phố

Tập huấn hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, chính sách trợ giúp xã hội năm 2021
Ngày đăng 17/09/2021 | 06:46  | View count: 927

Trong 2 ngày 17-18/9, UBND TP Hạ Long phối hợp với Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, chính sách trợ giúp xã hội năm 2021 cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo cấp xã, Bí thư, khu trưởng, cộng tác viên xã hội các thành viên cộng đồng xã phường trên toàn địa bàn TP.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các nội dung về cơ sở pháp lý trong việc đánh giá, điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2021; hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát, cách điều tra thông tin, cách lập các biểu mẫu, biên bản và quy trình thẩm định... Ngoài ra các cán bộ chuyên môn còn truyền đạt, hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/ NĐ-CP của Chính Phủ và Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh chính sách  trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh…

Qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo cấp xã, Bí thư, khu trưởng, cộng tác viên xã hội, các thành viên cộng đồng xã phường nắm vững những thông tin, cũng như những quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tại cấp xã, xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2021. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để TP triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, bàn giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm tiếp theo.

 

                                                                      Mỹ Hạnh