tin tức trong tỉnh

Đoàn khảo sát Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Hạ Long
Ngày đăng 24/10/2019 | 01:54  | View count: 716

Đoàn Khảo sát của BTV Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với Thành ủy Hạ Long nhằm đánh giá tình hình hoạt động của khối dân vận cơ sở và cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường trên địa bàn. Đồng chí Trần Đức Lâm – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, Khối dân vận các phường trên địa bàn TP Hạ Long đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, đạt được những kết quả khả quan. Tích cực, chủ động tham gia với chính quyền trong công tác vận động nhân dân phát triển kinh tế- xã hội; góp phần giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị kéo dài, những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống dân sinh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở ngày càng vững mạnh. Hoạt động phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ với các tổ chức đoàn thể, khu phố từng bước đi vào nền nếp, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực.

Tại buổi làm việc Đoàn Khảo sát đánh giá cao những đóng góp của khối Dân vận cơ sở, cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường của Hạ Long. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới hoạt động của các đơn vị cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời tăng cường công tác hòa giải, dân vận từ cơ sở; tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên làm công tác dân vận.

                                                              Đỗ Hương