TP Hạ Long bố trí gần 1760 tỷ cho đầu tư công năm 2023

Tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND được HĐND thành phố Hạ Long thông qua ngày 20/12/2022, Thành phố bố trí gần 1760 tỷ đồng vốn đầu tư công cho năm 2023.

Tuyến đường Đồng Trà (xã Đồng Sơn) – Trại Me (Xã Sơn Dương) là một trong các công trình giao thông kết nối khu vực miền núi với Trung tâm Thành phố được bố trí vốn đầu tư công

Nguồn vốn này sẽ tập trung ưu tiên để hoàn thành một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó ưu tiên triển khai hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, có tính kết nối và lan tỏa giữa các khu vực của Thành phố với các địa phương lân cận, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối các xã miền núi với trung tâm Thành phố và kết nối với các tuyến giao thông đối ngoại, góp phần xây dựng hạ tầng đồng bộ; đầu tư các khu tái định cư để phục vụ công tác GPMB các dự án trên địa bàn; đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, đào tạo, góp phần thực hiện Đề án phát triển ngành giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư nâng cấp, cải tạo đồng bộ hạ tầng các khu dân cư, đô thị theo Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của BTV Thành ủy; các công trình hạ tầng nông thôn, công trình phục vụ mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố.

 Nguồn vốn đầu tư công năm 2023 tiếp tục được bố trí cho các công trình hạ tầng khu dân cư theo Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của BTV Thành ủy

Trong số gần 1760 tỷ đồng, Thành phố sẽ phân bổ gần 1450 tỷ đồng cho 65 dự án, công trình bao gồm 23 công trình đã hoàn thành sau phê duyệt quyết toán, 41 dự án công trình chuyển tiếp sang năm 2023 và 1 dự án công trình đầu tư mới năm 2023 và phân bổ hỗ trợ ngân sách cho các phường đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông theo NQ 21-NQ/TU; các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn và bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trên cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân nguồn vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023 cùng nhiều giải pháp khác để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công của Thành phố.

                                    Thu Hường 

Thời tiết

Thống kê truy cập
Đang online 35895 Tổng lượt truy cập 85949415