Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 562/TB-UBND Thông báo kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ tại các trường phổ thông công lập (năm học 2021 - 2022) trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 01/10/2021
2 9133/UBND vv triển khai thực hiện TB số 297-TB/TU của Thành ủy UBND TP Hạ Long 01/10/2021
3 8609/QĐ-UBND

QĐ. Ban hành Quy chế Văn hoá cơ sở tại phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thuộc Thành phố

 

UBND TP Hạ Long 01/10/2021
4 7802/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất bổ sung của ông, bà Nguyễn Văn Vang - Phạm Thị hải tổ 56, khu 6B phường Hà Phong để GPMB thực hiện dự án: Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 01/10/2021
5 9328/UBND Về việc tăng cường triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh của Thành phố Hạ Long (DDCI) những tháng cuối năm 2021 UBND TP Hạ Long 30/09/2021
6 9069/UBND  vv tổ chức các hoạt động tuyên truyền "Ngày toàn dân PCCC" 04/10/2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
7 282/KH-UBND  Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
8 835/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 9 tháng năm 2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
9 8269/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất đối với ông bà Đặng Văn Chất - Nguyễn Thị Thơi sử dụng đất tại khu Trới 6, phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Trụ sở huyện Hoành Bồ cũ thành Trường THPT Hoành Bồ, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/09/2021
10 830/BC-UBND  Báo cáo phát triển KTXH và công tác chỉ đạo điều hành 9 tháng năm 2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
11 8956/UBND vv tổ chức và hoạt động của tổ covid 19 cộng đồng UBND TP Hạ Long 29/09/2021
12 281/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
13 8948/UBND vv tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng UBND TP Hạ Long 29/09/2021
14 460-461/QĐ-UBND QĐ. tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính của ông Nguyễn Hữu Thơ và ông Ngô Văn Sang UBND TP Hạ Long 29/09/2021
15 271/KH-UBND  Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
16 565/TB-UBND

Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần của UBND TP

 

UBND TP Hạ Long 29/09/2021
17 480-481/QĐ-UBND QĐ. Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Thơ và ông Ngô Văn Sang UBND TP Hạ Long 28/09/2021
18 547/TB-UBND Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị UBND Thành phố Hạ Long tạm giữ (lần 1) UBND TP Hạ Long 28/09/2021
19 9006/UBND-VP Về việc triển khai biện pháp khi mở lại một số hoạt động dịch vụ trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 28/09/2021
20 8955/UBND vv chủ động biện pháp phòng chống mưa lớn gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét UBND TP Hạ Long 27/09/2021