Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 15-38/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày có hiệu lực 30/06/2021
Người ký
Trích yếu Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, PCT phường xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Quyết định
Văn bản khác