Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 59-62/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2021
Ngày có hiệu lực 13/07/2021
Người ký
Trích yếu Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, PCT HĐND phường Hà Khẩu, Tuần Châu
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Quyết định
Văn bản khác