Văn bản chỉ đạo điều hành khác

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2436/TTKSBT-KSBTN

V/v rà soát, quản lý người liên quan đến bệnh nhân 1440 và 1452 theo thông báo khẩn của Bộ Y tế

Khác 29/12/2020
2 số 12576/BATGT v/v tuyên truyền vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em Khác 14/12/2020
3 Số: 4827/SYT-NVY V/v thông báo lịch trình danh sách tiếp xúc gần liên quan 1 trường hợp F1 của bệnh nhân 1347 Khác 01/12/2020
4 Số 11037/BCĐ-PCCDBTN V/v Tăng cường giám sát và phòng chống các dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2020-2021 Khác 11/11/2020
5 Số 979/QĐ-UBND V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2020 của UBND phường Bãi Cháy Khác 21/10/2020
6 Số 1903/STTTT-TTBCXB V/v tăng cường tuyên truyền ứng phó với cơn bão số 7 (NANGKA), áp thấp nhiệt đới  Khác 14/10/2020
7 số 247/UBND v/v báo cáo công khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước tháng 9 năm 2020 cuả UBND phường Hà Lầm Khác 12/10/2020
8 123/TB-TCKH Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố 9 tháng đầu năm 2020 Khác 09/10/2020
9 Số:9806/BATGT

 V/v tuyên truyền tham dự giải thưởng “ Vô lăng vàng năm 2020” 

Khác 08/10/2020
10 Số: 2039/TB-SNV

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Khác 06/10/2020
11 Số 4931/SGTVT-QLKCHT&ATGT Thông báo: Cấm phương tiện xe từ 4 trực trở lên lưu thông theo giờ qua trung tâm thị xã Quảng Yên Khác 23/09/2020
12 Số 3832/ SYT-NYV

 

V/v triển khai Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid -19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Khác 23/09/2020
13 1894-TB/TU

 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 18/8/2020

Khác 18/08/2020
14 2653-CV/TU

Về công tác phòng, chống mưa, bão trên địa bàn tỉnh

Khác 18/08/2020
15 15/ĐK-UBND

 Điện khẩn v/v tiêp tục thực hiện nhiệm vụ câp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

Khác 18/08/2020
16 5511/UBND-VX1 V/v thông báo thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu- nguyên Tổng bí Thư BCH TƯ Đảng CSVN Khác 12/08/2020
17 05/TB-BCĐ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH  VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 v/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Khác 28/07/2020
18 5060/UBND-DL1

V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Khác 26/07/2020
19 2595/BTTTT-CBC

V/v phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

Khác 14/07/2020
20 212A1/QĐ-UBND

Quyêt định v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của UBND phường Cao Xanh

Khác 10/07/2020