Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 336/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân 2021 UBND TP Hạ Long 31/12/2021
2 05-QĐ/BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 14/01/2021
3 07/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hạ Long lần thứ IX, năm 2021 UBND TP Hạ Long 12/01/2021
4 07/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam thành phố Hạ Long giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030

UBND TP Hạ Long 08/01/2021
5 723-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế chất vấn tại các kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
6 03-CT/TU Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết năm 2021 Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
7 05/KH-UBND Kế hoạch về tăng cường các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 08/01/2021
8 724- QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID 19 Thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
9 số 34- KH/ TU Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 03- CT/TU ngày 26/12/2020; Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 30/12/2020 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 02- CT/TU, ngày 08/01/2021; Chỉ thị số 03- CT/TU, ngày 08/01/2021 của BTV Thành ủy Hạ Long Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
10 số 02- CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy về tăng cường chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
11 01/ CĐ-UBND Công điện v/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu UBND tỉnh Quảng Ninh 08/01/2021
12 02/KH-BCĐ389 Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021 UBND TP Hạ Long 06/01/2021
13 722-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố Thành ủy Hạ Long 06/01/2021
14 204-CV/TU Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID 10 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới Thành ủy Hạ Long 06/01/2021
15 Sô: 01/VP-BCH V/v chủ động ứng phó với rét hại, gió mùa Đông Bắc UBND tỉnh Quảng Ninh 05/01/2021
16 Số: 01/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh covid-19 Khác 05/01/2021
17 Số: 32/UBND-VP V/v tiếp tục xác minh, truy vết, quản lý, theo dõi những người liên quan đến bệnh nhân COVID-19 UBND TP Hạ Long 05/01/2021
18 715-QĐ/TU Quyết định kiện tàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố , nhiệm kỳ 2016- 2021 Thành ủy Hạ Long 04/01/2021
19 13198/UBND

V/v báo cáo, cung cấp thông tin theo các kế hoạch của UBND tỉnh

UBND TP Hạ Long 31/12/2020
20 Số: 6220/QĐ-UBND Quyết định về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy đối với bà Lê Thị Hiền UBND TP Hạ Long 30/12/2020