Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 114/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30/4; 1/5/2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 12/04/2021
2 Số 57/2018/NĐ-CP Nghị định Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp Khác 10/04/2021
3 Số 194/2019/NQ-UBND Nghị quyết V/v ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sx sản phẩm nông nghiệp UBND tỉnh Quảng Ninh 10/04/2021
4 Số 45/QD-TTg Quyết định V/v Cấp 1 số ấn phẩm,, báo tạp chí vùng dân tộc thiểu số và miền núi Khác 10/04/2021
5 Số 63/KH-BCĐ Kế hoạch đam bảo ATTP năm 2021 UBND TP Hạ Long 10/04/2021
6 Số 05-BCĐ Kết luận tại Hội nghị Giao ban BCĐ giảm nghèo Thành ủy Hạ Long 10/04/2021
7 01/KB-UBND Kịch bản chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống phát sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thành phố Hạ Long Khác 09/04/2021
8 Số 98/2018-NĐ-CP Nghị định về chính sách khyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Khác 09/04/2021
9 Số 46/DT V/v công khai chính sách doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trong chương trình xây dựng NTM UBND TP Hạ Long 09/04/2021
10 Số 105/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến Luật cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 07/04/2021
11 Số 2733/UBND-LĐTBXH V/v tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 UBND TP Hạ Long 07/04/2021
12 06/TCKH Thông báo về việc thẩm định xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 Khác 06/04/2021
13 2645/UBND

V/v thực hiện tách thửa đất ở tại một số phường, xã thuộc địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 04/04/2021
14 104/KH-UBND

Kế hoạch đăng ký, rà soát xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2021

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
15 2678/BCĐ-THADS

V/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
16 2688/UBND

V/v cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh (DDCI) của thành phố

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
17 1957/UBND-DL1

V/v một số biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới

Khác 02/04/2021
18 2675/UBND-VP

V/v một số biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
19 103/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình thành phố Hạ Long năm 2021

UBND TP Hạ Long 01/04/2021
20 2627/UBND

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, quảng cáo, môi giới, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 01/04/2021