văn hóa - xã hội

LĐLĐ Thành phố: Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng 28/12/2020 | 04:42  | View count: 865

Ngày 28/12, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh, Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị nghe báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm2020

 

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hạ Long; tranh thủ sự phối hợp ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của các CĐCS trực thuộc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đề ra giải pháp triển khai nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, tình hình mới. Đồng thời, cụ thể hóa nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động từng tháng, quý, tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Nổi bật như: Kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của NLĐ trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài và tái diễn trở lại; tham mưu cấp có thẩm quyền có cơ chế giảm thuế; giãn và chậm đóng BHXH, đã hỗ trợ gần 10.000 xuất quà, các nhu yếu phẩm cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị nghỉ việc do dịch bệnh Covid-19; thăm, động viên các cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ, NLĐ đang làm nhiệm vụ tại  các cơ sở cách ly, các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh Covid 19.

 

Trong năm, LĐLD cũng chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; tổ chức tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan đơn vị văn hóa”; khen thưởng tổ, đội tiên tiến; tuyên dương công nhân tiên tiến tiêu biểu; tổng kết và khen thưởng phong trào thi đua trong các CĐCS trường học năm học 2019 - 2020. Tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân với nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn; kịp thời trích kinh phí hỗ trợ, trao quà hỗ trợ của UBND Tỉnh, LĐLĐ Tỉnh, các doanh nghiệp đến tay đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 và CNLĐ khó khăn, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; Thực hiện tốt “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo CĐCS phối hợp chuyên môn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản,  thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ký tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp năm 2020 với các phòng, ban liên quan. Cùng với đó, đề ra nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong điều kiện doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, đã thành lập mới 21 CĐCS, đạt 52,5% KH; kết nạp 1.424 đoàn viên, đạt 50,9% KH. Kết quả hoạt động công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, ổn định tình hình tư tưởng trong CNVCLĐ.

Đại diện doanh nghiệp tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận xoay quanh các vần đề trọng tâm như: Công tác phối hợp giữa Công đoàn với doanh nghiệp trong chăm lo cho NLĐ, thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; những thuận lợi, khó khăn của CĐCS tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị người lao động; Công tác phối hợp với chính quyền trong thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết Công đoàn cấp trên và nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị; Việc vận động người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn, công tác thu và sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn…

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: năm 2020 thành phố thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch Covid-19, trong đó thu ngân sách toàn thành phố đạt 12.326 tỷ đồng; An sinh xã hội; quốc phòng - an ninh được đảm bảo và giữ vữngNhững kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của hoạt động công đoàn. Đồng chí đặt ra những vấn đề lớn mà Công đoàn thành phố cần chú trọng và đưa vào triển khai thực hiện trong năm 2021 như: Trước mắt cần tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền chuyên môn và các đoàn thể tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhất là trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021; Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống, tư tưởng CNVCLĐ; đặc biệt là tại các doanh nghiệp, CĐCS doanh nghiệp khối dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Năm 2021, Thành phố phát động phong trào ‘ toàn dân tham gia làm du lịch”, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị LĐLĐ thành phố tích cực tuyên truyền quảng bá phát hiện, tuyên dương kịp thời các tấm gương điển hình. Đồng chí cũng đề nghị LĐLĐ thành phố phát hiện kịp thời nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến đặc biệt đối với lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc trong khu vực doanh nghiệp; tiếp tục vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên Công đoàn; phát huy tốt hơn nữa vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân và NLĐ theo chủ đề công tác năm 2020.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả, sự nỗ lực phấn đấu của LĐLĐ Thành phố nói riêng và của các cấp công đoàn nói chung trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, năm 2021, LĐLĐ Thành phố tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở lựa chọn nội dung với các mục tiêu cụ thể, rõ việc; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 để NLĐ không bị ảnh hưởng mất việc làm; không để xảy ra tranh chấp lao động. Cùng với đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của tổ chức Công đoàn. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn các cấp; đặc biệt là đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho Chủ tịch CĐCS và cán bộ công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách theo hướng chuyên sâu các lĩnh vực theo chuyên đề phụ trách; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ CĐCS, thường xuyên vướng mắc... nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đoàn viên, chú trọng đổi mới cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam

 

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh 

khen thưởng các tập thể và cá nhân

Nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong hoạt động Công đoàn năm 2020, tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường tặng Cờ Thi đua cho 3 tập thể và Bằng khen toàn diện cho 15 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

 Hội nghị cũng đã trao tặng Giấy khen cấp Thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020, qua đó đã góp phần động viên khuyến khích các cá nhân và tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hồng Hạnh