văn hóa - xã hội

Tổng kết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hạ Long
Ngày đăng 29/12/2020 | 01:15  | View count: 1383

Sáng 29/12, UBND thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn; đồng thời phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách giảm nghèo gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, văn hóa, giáo dục, y tế, vay vốn giải quyết việc làm, vận động xã hội hóa các nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở, các tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản còn thiếu hụt, đồng thời vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tích cực tham gia các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo bền vững; nhất là các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Trong 5 năm, thành phố đã bố trí kinh phí gần 234 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất và mô hình giảm nghèo; hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí cho học sinh con hộ nghèo, học sinh thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố phát biểu khai mạc hội nghị

Đầu năm 2016, số hộ nghèo toàn thành phố (bao gồm cả huyện Hoành Bồ trước sáp nhập) là 991 hộ (bằng 1,15% tổng số hộ dân trên địa bàn), số hộ cận nghèo là 1.046 hộ (bằng 1,22%). Đến cuối năm 2020, số hộ nghèo giảm còn 62 hộ (bằng 0,07%), số hộ cận nghèo còn 144 hộ (bằng 0,16%). Thu nhập của các hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch của giai đoạn tăng 1,15-1,2 lần. Chương trình 135 và Đề án 196 trên phạm vi toàn thành phố hoàn thành với 3/3 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; 10/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bộ mặt nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 25% số hộ nghèo và 10% số hộ cận nghèo theo tiêu chí mới; 100% người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hỗ trợ thẻ BHYT; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vào các vấn đề: vận động hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ vốn vay cho người nghèo phát triển sản xuất; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần giảm nghèo bền vững; kinh nghiệm giảm nghèo của các địa phương.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố và các xã, phường cần kiện toàn lại BCĐ giảm nghèo, phân công trách nhiệm của từng thành viên BCĐ, nắm chắc địa bàn, phân tích rõ nguyên nhân nghèo của mỗi hộ, từ đó xây dựng phương án thoát nghèo cụ thể cho từng trường hợp. Rà soát các tiêu chí, phân loại rõ tiêu chí nào thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, tiêu chí nào thuộc trách nhiệm của cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở để có giải pháp phù hợp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo phải bắt đầu từ tư duy, suy nghĩ của người dân. Do đó cần tích cực tuyên truyền thay đổi tư duy, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân; kêu gọi xã hội hóa từ các nguồn lực cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Mặt khác, cần rà soát, thống nhất đầu mối quản lý, tránh tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự hảo tâm của các cá nhân, đơn vị thiện nguyện để trục lợi; tập trung hỗ trợ cho các trường hợp thật sự khó khăn. Phấn đấu thực hiện tốt công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH và UBND phường Cao Xanh

Tại hội nghị, Phòng LĐ-TB&XH và UBND phường Cao Xanh đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; chung sức xây dựng nông thôn mới”. UBND thành phố cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào; các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng góp giúp các hộ dân giảm nghèo và các gia đình có nhiều thành tích, cố gắng thoát nghèo năm 2020.

Các tập thể, cá nhân, đơn vị và hộ gia đình được nhận giấy khen của UBND thành phố

 

Phương Loan – Quang Cảnh