văn hóa - xã hội

Hạ Long: Những thành quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày đăng 31/12/2020 | 02:23  | View count: 3644

ăm 2020, Thực hiện Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 02/10/2019 của Tỉnh ủy, thành phố Hạ Long được mở rộng địa giới hành chính trên cơ sở nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hoành Bồ.

Đây là cơ hội đặc biệt thuận lợi để phát huy tất cả tiềm năng, lợi thế, nhân lên sức mạnh nội sinh, phát triển liên kết vùng giữa các khu vực của Thành phố, tạo nền tảng để xây dựng thành phố Hạ Long trở thành thành phố du lịch biển, du lịch sinh thái rừng, có dịch vụ du lịch với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Trung tâm TP Hạ Long nhìn từ trên cao

Ngay sau sáp nhập, BCH Đảng bộ Thành phố Hạ Long đã ban hành Nghị quyết số 21, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 13 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành hàng loạt các kế hoạch để triển khai toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và chủ đề công tác năm 2020: Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/02/2020 về phát triển kinh tế - xã hội và “Bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” thành phố Hạ Long năm 2020; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 26/02/2020 về về “Tập trung điều chỉnh các quy hoạch và tiếp tục xây dựng thành phố Hạ Long xanh, sạch, thông minh”.

Tuy nhiên, bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, Hạ Long trong bối cảnh chung là chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực, trong đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch...; thu ngân sách nhà nước.

Với tinh thần “ Kỷ luật và đồng tâm”, tận dụng tất cả sự quan tâm của cấp trên, bám sát chỉ đạo và diễn biến tình hình dịch bệnh, Lãnh đạo Thành phố đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, “nhiệm vụ kép” -  vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội đã được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các nhiệm vụ an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, do đó Thành phố đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan trên địa bàn ngay từ khi dịch mới xuất hiện. Trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, Thành phố đã có những đột phá lớn, cách làm hay, sáng tạo trong phương pháp thực hiện, là điểm sáng, góp phần quan trọng trong thành quả phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Thành phố đã chủ động chuẩn bị kịch bản và ứng phó kịp thời, linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh theo từng giai đoạn, chấp hành nghiêm phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, phù hợp với tình hình thực tiễn; tổ chức cách ly tập trung tại 26 cơ sở đảm bảo tuyệt đối an toàn. Các kết quả trong công tác phòng, chống dịch đã tạo môi trường an toàn để tập trung phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ cho người lao động.

Đồng chí Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các chốt phòng dịch trên địa bàn

Tính đến ngày 15/12/2020, Thành phố đã thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở ngoài y tế cho 16.084 người (trong đó 8.382 người nước ngoài).

Với nhiều giải pháp, Thành phố đã sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, triển khai các dự án, công trình, đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng. Trong đó, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho các xã vùng cao thực hiện Chương trình 135, Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Dành nguồn lực đầu tư 113 dự án trên địa bàn các xã với tổng mức đầu tư 3.725 tỷ đồng, 14 dự án công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch, kết nối giao thông giữa các khu vực của Thành phố với các huyện, thị xã lân cận, là các trục đường cảnh quan, điểm nhấn tạo không gian kiến trúc, nét đặc trưng khác biệt, đảm bảo nhu cầu giao thông và là trục phát triển không gian, kết nối các liên kết vùng.

Nhiều tuyến giao thông huyết mạch được xây dựng và đưa vào sử dụng, vừa kết nối giao thông vừa tạo điểm nhấn cho cảnh quan thành phố

Thành phố đã phối hợp triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm kết nối giữa khu vực các xã và trung tâm Thành phố.

Cùng với nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, Hạ Long đã thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển, trong đó đặc biệt ưu tiên các dự án tạo hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, kết nối, phát triển du lịch biển kết hợp du lịch sinh thái rừng trên cơ sở bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

Khánh thành tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn

Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt các chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giảm dần khoảng cách về mức sống giữa các vùng miền.

Để bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững, Thành phố đã xây dựng, rà soát kịch bản tăng trưởng kinh tế, thu, chi ngân sách do tác động của dịch bệnh COVID-19, chủ động điều chỉnh, bổ sung các giải pháp điều hành phù hợp. Tập trung đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, các dự án thuê đất để tăng nguồn thu bù đắp phần thiếu hụt do hụt thu phí tham quan vịnh Hạ Long, thuế, phí, lệ phí nhằm đảm bảo kế hoạch đầu tư công và cân đối chi thường xuyên.

Cùng với đó, Thành phố đã thực hiện đồng bộ các biện pháp kích cầu du lịch, trong đó đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; từng bước chuyển dịch thị trường khách, tích cực khai thác các thị trường mới.

Nhiều giải pháp kích cầu du lịch đã được thành phố triển khai nhằm thu hút khách nội địa

Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; triệt để thực hiện tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch và tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm, động lực.

Thành phố đã Chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết thu hồi, điều chuyển nguồn vốn đầu tư công có tỷ lệ giải ngân thấp, không đạt tiến độ yêu cầu. Chỉ đạo đẩy nhanh triển khai các dự án, nhất là các dự án giao thông động lực, tạo điều kiện, giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính về đất đai, GPMB cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi trường. Quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo. Thường xuyên, sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh.

Một góc thành phố Hạ Long nhìn từ trên cao

Năm 2020, mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song  Với các chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt với các giải pháp đồng bộ, toàn diện để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, nền kinh tế vẫn duy trì, đảm bảo tăng trưởng; giá trị sản xuất các ngành tuy tốc độ tăng không bằng các năm trước nhưng là mức tăng cao trong bối cảnh đại dịch. Giá trị sản xuất năm 2020 ước tăng 5,6% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế duy trì với tỷ trọng ngành dịch vụ là mũi nhọn 54,6%- Công nghiệp, xây dựng 44,2% - Nông, lâm,thủy sản 1,2%.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển dịch vụ du lịch gắn với công tác phòng, chống dịch; Thành phố đã tập trung xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và đào tạo lại đội ngũ nhân lực du lịch trong thời gian giãn cách xã hội và trong 2 thời điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu du lịch giai đoạn giữa hai đợt dịch cao điểm và từ đầu tháng 9 đến nay, đặc biệt phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND Tỉnh về các giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch, các giải pháp góp phần hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch đến Quảng Ninh trong quý IV năm 2020, trong đó đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, khẳng định Hạ Long, Quảng Ninh là điểm đến “An toàn, hấp dẫn, trách nhiệm”. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ bằng 108,9% so với cùng kỳ.

Hạ Long vẫn thu hút rất đông du khách trong dịp hè

Trên cơ sở hệ thống giao thông đồng bộ là động lực hạ tầng cho phát triển du lịch, tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối không gian du lịch với các địa phương lân cận, các trung tâm du lịch trong nước thông qua phát triển các tour, tuyến kết nối. Tăng cường truyền thông các sản phẩm du lịch mang thương hiệu, có sức cạnh tranh; đồng thời triển khai nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo nhằm thu hút du khách, khôi phục lại đà tăng trường của ngành du lịch khi tình dịch bệnh đã ổn định. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư dự án trên địa bàn.

Công tác quản lý thị trường được tăng cường với các biện pháp để bình ổn giá, nhất là các mặt hàng, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm ước bằng 113,7% so với cùng kỳ.

Các công trình xây dựng hạ tầng thiết yếu và các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả. Xã Kỳ Thượng đã hoàn thành các chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Dân Chủ hoàn thành các chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ giải ngân vốn đạt 99,47%.

Nhiều tuyến giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng

Thành phố đã có nhiều giải pháp xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án trên địa bàn nhằm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc đẩy kết nối và phát triển các xã vùng cao của Thành phố. Trong năm đã có 09 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn, trong đó có các dự án có quy mô lớn, trọng điểm, có tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  Năm 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 42.500 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ trên cả 06 nội dung, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, hiện đại hóa nền hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được phát triển toàn diện; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

Công tác văn hóa phát triển theo chiều sâu, hiệu quả gắn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa; tăng cường các hoạt động truyền thông, đáp ứng tối đa nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, đặc biệt là các xã vùng cao trên địa bàn thành phố.

Với nhiều cố gắng, công tác an sinh, phúc lợi xã hội đã được tăng cường, đảm bảo. Tổng chi an sinh xã hội năm 2020 đạt 122,528 tỷ đồng. Trong năm đã có 833 hộ gia đình người có công đã được hỗ trợ cải thiện nhà với tổng số kinh phí trên 34 tỷ đồng. 103 hộ gia đình đã được hỗ trợ thoát nghèo, tăng 50 hộ so với chỉ tiêu phấn đấu. 18.934 người bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã được hỗ trợ với tổng số tiền trên  22 tỷ đồng.

Công tác giáo dục đào tào được phát triển toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn được duy trì và nâng cao đặc biệt là học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế. Tỷ lệ đạt trường chuẩn quốc gia chiếm 50%. Trong năm đã thực hiện đầu tư xây dựng 23 công trình trường học, đầu tư xây dựng 38 trường với 833 phòng học thông minh đảm bảo cho công tác dạy và học năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo.

Cán bộ y tế xã, phường thu thập thông tin y tế và khám sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Với nhiều giải pháp quyết liệt, công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố được đảm bảo, đặc biệt đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời điểm Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, Đại hội Đảng Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tuy rằng vẫn còn một số ít hạn chế, như: 01 chỉ tiêu Nghị quyết về giải quyết việc làm chưa đạt; Vẫn còn tình trạng khách du lịch phản ánh về chất lượng, dịch vụ du lịch; Việc giải ngân vốn chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhất là tài nguyên rừng còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, phá rừng vẫn còn còn xảy ra... song, có thể khẳng định, những kết quả trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 trên địa bàn Thành phố đạt được là hết sức cố gắng, thể hiện sự quyết tâmm quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự nỗ lực của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, phường, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, mốc thời gian diễn ra nhiều sự kiện trọng đại- năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021, năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 25, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ 15, Nghị quyết  Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; thực hiện Nghị quyết số 02- của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết số 17 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với Chủ đề công tác năm là: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”, Thành phố Hạ Long có nhiều thuận lợi, thời cơ, song không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất cao trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện các Nghị quyết, nhiệm vụ của Đảng trong nhiệm kỳ mới./.