văn hóa - xã hội

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU ''NGHỆ SỸ VÙNG MỎ" THÀNH PHỐ HẠ LONG LẦN THỨ VIII, NĂM 2020
Ngày đăng 15/01/2021 | 04:31  | View count: 1294

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Vùng mỏ”; Văn bản số 2201/SVHTT-VP, ngày 12/10/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai lập hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Vùng mỏ”.

Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 UBND về việc Kiện toàn Hội đồng xét tặng Danh hiệu "Nghệ sỹ Vùng Mỏ" Thành phố Hạ Long lần thứ VIII năm 2020 và Văn bản số: 467/VHTT, ngày 21/10/2020 về việc triển khai lập hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ.

Đến hết ngày 07/01/2021, Hội đồng xét tặng Danh hiệu "Nghệ sỹ Vùng Mỏ" Thành phố Hạ Long đã tiếp nhận 36 hồ sơ đề nghị (trong đó có 03 hồ sơ không đủ điều kiện bình xét).

 Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Hội đồng xét tặng Danh hiệu "Nghệ sỹ Vùng Mỏ" Thành phố Hạ Long đã tổ chức họp, bình xét theo đúng, đủ các tiêu chí, trình tự quy định để làm cơ sở đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Vùng Mỏ cấp Ngành và cấp Tỉnh tiếp tục xét tặng danh hiệu cho các ông, bà có tên sau:

 I. NGHỆ SĨ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP (19 trường hợp)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức danh nghệ thuật

Đơn vị công tác

Nam

Nữ

1

Nguyễn Đăng Khoa

1973

 

Kinh

Phó Giám đốc đoàn, Nhạc công

Đoàn Nghệ thuật QN

2

Phạm Văn Ngọc

1982

 

Kinh

Diễn viên, nhạc công

Đoàn Nghệ thuật QN

3

Trần Việt Hưng

1969

 

Kinh

Kỹ thuật âm thanh

Đoàn Nghệ thuật QN

4

Lê Văn Huân

1978

 

Kinh

Kỹ thuật Ánh sáng

Đoàn Nghệ thuật QN

5

Nguyễn Anh Tuấn

1970

 

Kinh

Nhạc công, kỹ thuật âm thanh

Đoàn Nghệ thuật QN

6

Đinh Quang Sơn

1969

 

Kinh

Nhạc công

Đoàn Nghệ thuật QN

7

Phạm Ngọc Thạch

1978

 

Kinh

Nhạc công

Đoàn Nghệ thuật QN

8

Nguyễn Văn Chính

1981

 

Kinh

Diễn viên

Đoàn Nghệ thuật Qn

9

Trần Thị Lan

 

1980

Kinh

Diễn viên

Đoàn Nghệ thuật Qn

10

Hoàng Thị Thủy

 

1980

Kinh

Diễn viên

Đoàn Nghệ thuật Qn

11

Đinh Duy Hưng

1984

 

Kinh

Diễn viên

Đoàn Nghệ thuật QN

12

Phạm Thanh Tùng

1987

 

Kinh

Nhạc Công

Đoàn Nghệ thuật QN

13

Nguyễn Thị Ngần

 

1979

Kinh

Diễn viên

Đoàn Nghệ thuật QN

14

Đào Thị Hãnh

 

1984

Kinh

Diễn viên

Đoàn Nghệ thuật QN

15

Trần Lệ Quyên

 

1993

Kinh

Diễn Viên

Đoàn Nghệ thuật QN

16

Phạm Ngọc Cần

1985

 

Kinh

Diễn Viên, Nhạc công

Đoàn Nghệ thuật QN

17

Trần Thị Đông Yến

 

1962

Kinh

Diễn viên

Đoàn Nghệ thuật QN

18

Trịnh Thị Kim Oanh

 

1980

Kinh

Phó khoa Nghệ thuật; Giảng viên thanh nhạc

Trường ĐH Hạ Long

19

Phạm Huy Anh

1981

 

Kinh

Diễn viên, Ca sĩ

Trường ĐH Hạ Long

 II. NGHỆ SĨ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP (14 trường hợp)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức danh nghệ thuật

Đơn vị công tác

Nam

Nữ

1

Bùi Vân Anh

1972

 

Kinh

Chỉ đạo nghệ thuật, hòa âm phối khí

Hưu trí

2

Nguyễn Minh Hà

1959

 

Kinh

Biên đạo múa

Hưu trí

3

Bùi Thị Hồng Chinh

 

1991

Kinh

Ca sĩ

Công ty Than Hòn Gai - TKV

4

Lê Quang Ước

1990

 

Kinh

Ca sĩ

Công ty Than Hòn Gai - TKV

5

Phạm Thanh Tùng

1981

 

Kinh

Nhạc công

Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin

6

Trần Thị Thùy

 

1980

Kinh

Ca sĩ

Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin

7

Trịnh Thị Thu Huyền

 

1986

Kinh

Ca sĩ

Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin

8

Nguyễn Văn Thành

1971

 

Kinh

Nhạc công

Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin

9

Đinh Văn Lương

1983

 

Kinh

Ca sĩ

Công Ty tuyển than Than Hòn Gai - Vinacomin

10

Đào Phương Huyền

 

1982

Kinh

Ca sĩ; Diễn viên múa

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên Phòng Tỉnh QN

11

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

1982

Kinh

Diễn viên múa

Công ty Than Núi Béo

12

Phạm Hữu Luân

1981

 

Kinh

Nhạc công

Công ty CP Than Núi Béo

13

Trịnh Thị Thanh Tâm

 

1983

Kinh

Ca sĩ

Ca sĩ hoạt động tự do

14

Đinh Ngọc Huy

1973

 

Kinh

Nhạc Công

Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Hội đồng xét tặng Danh hiệu "Nghệ sỹ Vùng Mỏ" Thành phố Hạ Long lần thứ VIII, năm 2020 qua Phòng Văn hóa và Thông tin (Cơ quan thường trực); Địa chỉ số 02, Phố Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Ông Vũ Mạc Hà, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (Thành viên Hội đồng), ĐT: 0915.006.031./.