văn hóa - xã hội

Đại học Hạ Long được phép đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học trình độ đại học
Ngày đăng 06/02/2021 | 02:15  | View count: 1489

Ngày 5/2/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 647/QĐ-BGDĐT và Quyết định 645/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Hạ Long đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học trình độ Đại học.

eg

Một tiết học về quản lý di tích của sinh viên Trường Đại học Hạ Long.

Theo đó, Trường Đại học Hạ Long được đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ Đại học, mã số 7140201 và ngành Giáo dục Tiểu học trình độ Đại học, mã số 7140202. Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp văn bằng đối với ngành học này được thực hiện theo quy định hiện hành. Trường Đại học Hạ Long chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 22/2017/TT- BGDĐT và thực hiện đánh giá chất lượng, kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật Giáo dục đại học.

Trường Đại học Hạ Long (Ha Long University) là trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, được thành lập năm 2014 trên cơ sở sáp nhập 2 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Trường hiện đang có 11 ngành đào tạo trình độ đại học thuộc 3 lĩnh vực là xã hội - nhân văn, du lịch - dịch vụ, công nghệ - kỹ thuật. Bên cạnh đó, trường còn đào tạo các ngành thuộc trình độ cao đẳng và các ngành trung cấp nghệ thuật. Hiện Trường đã có trên 200 giảng viên, 32 tiến sĩ, 184 thạc sĩ, 7 người đang làm nghiên cứu sinh. Tổng số sinh viên, học sinh các hệ đào tạo của trường khoảng 5.600 em, trong đó, đào tạo chính quy là 3.800 học sinh, sinh viên.

Với sứ mệnh trở thành trung tâm thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, trong những năm qua, Đại học Hạ Long đã được tỉnh quan tâm, dành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ giảng viên, sinh viên chất lượng cao cũng như nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất theo mô hình đô thị đại học.

Việc được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Hạ Long được đào tạo 2 ngành mới là Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học khẳng định vị thế, quy mô, năng lực của nhà trường; tiếp tục đưa Đại học Hạ Long trở thành một hệ thống đào tạo đa cấp, đa ngành, phục vụ nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và khu vực lân cận.

Theo Baoquangninh.com.vn