văn hóa - xã hội

Kể từ ngày 15/8, UBND thành phố chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục về đất đai từ Trung tâm Hành chính công Thành phố (cơ sở 2) ra tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công Thành phố (cơ sở 1)
Ngày đăng 19/08/2021 | 10:37  | View count: 762

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tại văn bản số 948/TN&MT ngày 02/8/2021 “về việc chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục đất đai”, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai từ Trung tâm Hành chính công Thành phố (cơ sở 2) ra tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công Thành phố (cơ sở 1) kể từ ngày 15/8/2021.

Kể từ ngày 15/8, UBND  thành phố chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục về đất đai từ Trung tâm Hành chính công Thành phố (cơ sở 2) 

ra tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công Thành phố (cơ sở 1)

Sau sáp nhập, các cơ quan đơn vị hành chính trong bộ máy hành chính đã hoạt động ổn định, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ổn định tình hình cơ sở, đồng thời tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý giữa hai cơ sở Trung tâm Hành chính công, việc luân chuyển hồ sơ gặp nhiều khó khăn, hồ sơ ký duyệt chưa được luân chuyển về cơ sở 2 kịp thời để trả người dân đúng thời hạn.

Như vậy, với việc thay đổi địa điểm tiếp nhận, công tác giám sát việc tiếp nhận hồ sơ được tăng cường, công tác giao nhận hồ sơ được đảm bảo thời gian, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết công việc./.

Thu Hương – Trung tâm Hành chính công Hạ Long