KHỐI ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ

UỶ BAN MTTQ THÀNH PHỐ

  • Địa chỉ          : Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long
  •  Điện thoại     : 02033.827106

 

 

Đồng chí: Bùi Đức Đoàn

Chức vụ: Uỷ viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; Trưởng Ban dân vận Thành ủy,  Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố

Điện thoại: 0913.268.880

Email:  

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0979.748.828

Email: 

 

 

Đồng chí: Đồng Văn Hạnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0982.605.898

Email:  

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0936.012.788

Email: 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0936.999.176

Email:   

 

BAN DÂN VẬN THÀNH PHỐ HẠ LONG

  • Địa chỉ          : Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long

 

Đồng chi: Bùi Đức Đoàn

Chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP

Điện thoại: 

Email: 

Đồng chi: Bùi Thị Thu Nguyên

Chức vụ: Phó Ban Dân vận TP.

Điện thoại: 

Email: 

HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HẠ LONG

  • Địa chỉ          : Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại     : 02033.825612-02033.811314
  • Email            : Hlhpn.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chi: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.

Điện thoại: 0983.188.981

Email: hangtnmthlqn@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Thị Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0915.529.105

Email: hienhl09@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0977.933.123

Email:  nguyenthibich.hb@quangninh.gov.vn

 

 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

   Đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Thành ủy viên, 
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố
 

 

Đồng chí: Lê Thế Phương
chức vụ: Phó Chủ tịch Hội nông dân Thành phố

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP

Đồng chí: Phạm Ngọc Hưng
Chức vụ: TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

Điện thoại: 0917.215.828

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sáu

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động  Thành phố

Email: nguyenngocsau@quangninh.gov.vn

Điện thoại: 0915.481.800

 

Đồng chí: Nguyễn Việt Bắc
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Điện thoại: 0987.261.453

 

Đồng chí: Đoàn Thị Năm
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Điện thoại: 0906.062.855

 

Đồng chí: Vũ Thị Vân Oanh
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Điện thoại: 0916.860.633

Đồng chí: Phùng Thị Mai Hương

Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Email: phungthimaihuong@quangninh.gov.vn

Điện thoại: 0363.417.166

 

THÀNH ĐOÀN HẠ LONG

Địa chỉ: Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long

          Điện thoại: 02033.825275.

          Email: dtn.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Tuấn Vũ 
Chức vụ: Bí thư Thành đoàn Hạ Long

 

Đồng chí: Triệu Thị Hồng Hạnh 

Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn Hạ Long.

Đồng chí: Nguyễn Đức Thanh
Chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ

 

 

Đồng chí:Phạm Văn Thơ
Chức vụ:Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0912382059

Email: chuthapdohalong@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố HL

Điện thoại: 0983186922

Email: chuthapdohalong@gmail.com

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

  Đồng chí: Đoàn Xuân Hòa
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố
 

 

Đồng chí: Lê Minh Tuyến
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố

bộ máy chính quyền