KHỐI ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ

UỶ BAN MTTQ THÀNH PHỐ

  • Địa chỉ          : Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long
  •  Điện thoại     : 02033.827106

 

 

Đồng chí: Bùi Đức Đoàn

Chức vụ: Uỷ viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; Trưởng Ban dân vận Thành ủy,  Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố

Điện thoại: 0913.268.880

Email:  

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0979.748.828

Email: 

 

 

Đồng chí: Đồng Văn Hạnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0982.605.898

Email:  

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0936.012.788

Email: 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 

Điện thoại: 0936.999.176

Email:   

 

HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HẠ LONG

  • Địa chỉ          : Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại     : 02033.825612-02033.811314
  • Email            : Hlhpn.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.

Điện thoại: 0983.188.981

Email: hangtnmthlqn@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0915.529.105

Email: hienhl09@gmail.com

 

Họ và tên: Phạm Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0904.567.233

Email: hiennguyet@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0977.933.123

Email:  nguyenthibich.hb@quangninh.gov.vn

 

 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

   Nguyễn Xuân Hải, Thành ủy viên, 
Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố
 

 

Lê Thế Phương
Phó Chủ tịch Hội nông dân Thành phố

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP

Phạm Ngọc Hưng
TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

0917.215.828

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sáu

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động  Thành phố

Email: nguyenngocsau@quangninh.gov.vn

0915.481.800

 

Nguyễn Việt Bắc
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

0987.261.453

 

Đoàn Thị Năm
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

0906.062.855

 

Vũ Thị Vân Oanh
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

0916.860.633

Đồng chí Phùng Thị Mai Hương

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Email: phungthimaihuong@quangninh.gov.vn

0363.417.166

 

THÀNH ĐOÀN HẠ LONG

Địa chỉ: Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long

          Điện thoại: 02033.825275.

          Email: dtn.hl@quangninh.gov.vn

Lê Tuấn Vũ 
Bí thư Thành đoàn Hạ Long

 

Triệu Thị Hồng Hạnh 

 Phó Bí thư Thành Đoàn Hạ Long.

Nguyễn Đức Thanh
Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ

 

 

Đồng chí:Phạm Văn Thơ
Chức vụ:Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0912382059

Email: chuthapdohalong@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Huy Hải

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CTĐ Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033825981; Di động: 0866499268.

Gmail: chuthapdohalong@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố HL

Điện thoại0983186922

Email: chuthapdohalong@gmail.com

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

  Đoàn Xuân Hòa
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh Thành phố
 

 

Lê Minh Tuyến
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh Thành phố

bộ máy chính quyền