KHỐI CƠ QUAN PHÒNG, BAN THÀNH PHỐ

VĂN PHÒNG HĐND- UBND

 

 

Đồng chí: Đặng Thái Hưng

Chức vụ: Thành uỷ viên , Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP

Email: dangthaihung@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Bùi Ngọc Phương 

Chức vụ: - Phó ChánhVăn phòng HĐND - UBND Thành phố  - Kiêm Trưởng ban tiếp dân 

Email: buingocphuong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Chu Việt Phương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

Email: chuvietphuong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Trần Việt Hùng

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố

Email: tranviethung@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Trần Thị An

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố

Email: tranthian@quangninh.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: 733 đường Lê Thánh Tông - phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long.

Điện thoại: 02036.290.278

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Hậu

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Thành phố Hạ Long

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Văn Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0914320912

Email: levanthang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Hải

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0983.908.201

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ VÀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỰ DỤNG ĐẤT

  • Địa chỉ: Đường 25 tháng 4, Trung tâm Hành Chính công Thành phố
  • phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long
  • Emailtn&mt.hl@quangninh.gov.vn
 

 

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH THÀNH PHỐ

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Trưởng phòng LĐTB và XH Thành phố

Điện thoại: 0913.542.699

Mail: nguyenthiloan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phan Như Quỳnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐTB và XH

Điện thoại: 0989.994.888

Mail: phannhuquynh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Thị Nhàn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐTB và XH

Điện thoại: 0329.616.868

Mail: phamthinhan.hb@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Thị Hồng Chinh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐTB và XH

Điện thoại: 0989.562.575

Mail: vuthihongchinh@quangninh.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN TP

Điện thoại: 02033.825.417

Email: phongvhtt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: Vũ Mạc Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại liên hệ: Di động: 0915.006.031, máy bàn: 02033.812.460

Email: vumacha.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Vân Oanh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Điện thoại liên hệ: 0334 688 929

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH TP

TRụ sở UBND Thành phố Hạ Long, Số 2, Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02.033.515.578;

 


 

Đồng chí: Vũ Ngọc Lâm 

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại:

Email: phamducthang@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đoàn Thị Ngọc Linh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại: 0982.968.529

Email: doanthingoclinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Tiến Duy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại: 0912.092.589

Email: letienduy@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phùng Thị Thanh Xuân 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại: 0912.076.239

Email: phungthithanhxuan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Quỳnh Thoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TC-KH Thành phố

Điện thoại: 0906.236.197

Email: lequynhthoa@quangninh.gov.vn

PHÒNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ HL

 

Địa chỉ: Khu 4, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0203.3858.228.
 

 

Đồng chí: Bùi Xuân Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0912.796.234

Email: buixuanhung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đỗ Thu Hằng 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0917.614.681

Email: dothuhang@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Hồng Hải 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0936770238

Email: phamhonghai@quangninh.gov.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Số 2 Bến Đoan , phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, QN.

Điện thoại: 0203.3620889

 

 

Đồng chí: Nguyễn Vũ Hải

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long

Điện thoại: 0923.268.828

Email: Nguyenvuhai.hl@quangninh.gov.v

 

Đồng chí: : Hoàng Vĩnh Hà

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long

Điện thoại: 0934.667.666

Email: Hoangvinhha@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Trường Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

Điện thoại : 0988.206.888

Email: Vutruongthanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

Điện thoại: 0912.088.944

Email: Nguyenthanhtung.hb@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: Lê Thanh Quỳnh

Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 0989.319.333

Email: lethanhquynh@quangninh.gov.vn

 

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẠ LONG

  • Địa chỉ: Số 2, Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long
  • Email: phongtp.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vũ Mạnh Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Ngọc Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 0973.954.889

Email: vuthingocphuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Quốc Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 0982.752.288

Email: phamquocphuong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp  Thành phố

Email: nguyenthingockhanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lưu Văn Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 

Email: luuvanvinh@quangninh.gov.vn

 

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG 

 

Đồng chí: Đặng Văn Chương

Chức vụ: Trưởng phòng Y tế Thành phố

Điện thoại: 02033.601.569

Email: dangvanchuong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Len 

Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố

Điện thoại: 0904.516.563

Email: nguyenthilen@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Dương Thị Quyên

Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố

Điện thoại: 0962.988.282

Email: duongthiquyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Quốc Tuấn 

Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế Thành phố

Điện thoại: 

Email: buiquoctuan@quangninh.gov.vn

 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP

Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.627.218

Email: pgdhalong.quangninh@moet.edu.vn;  pgdvdt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Vi Bích Hạnh

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành phố

Điện thoại: 02033.826.301 

Email: truongphong@pgdhalong.edu.vn; vibichhanh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Anh 

Chức vụ: Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành phố

Điện thoại: 02033.556.515

Email: hoanganh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Ngô Tiến Sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành 

Điện thoại: 02033.703.999

Email:ngotiensy.hb@quangninh.gov.vn  

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Vân Anh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.512.226

Email: nguyenvananh@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.602.568 

Email: nguyenthitam.hb@quangninh.gov.vn

 

 

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

 

Đồng chí: Nguyễn Công Huy 

Chức vụ: Giám đốc  BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 02033.626.345

Email: nguyen conghuy3@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Phú

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 02033.619.186

Email: nguyenducphu@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Vũ Đức Cường

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 02033.656.140

Email: vuduccuong2@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trịnh Tất Thắng 

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 02033.611.415

Email: trinhtatthang@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Minh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 02033.816.460

Email: tranminhtuan2@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Đức Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 0983.566.848

Email: hbophamductuan@gmail.com

 

Đồng chí: Tô Xuân Ý

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 0904.690.681

Email: xuany1965@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Việt Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

Điện thoại: 0912.297.619

Email: hungtuvan2@gmail.com

 

BAN QL CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ 

Địa chỉ: Ngõ 5, đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Điện Thoại: 02033.816.592

Email: bqldv@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Trần Doãn Tuấn

Chức vụ: Giám đốc Ban QL các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 0982.139.888

Email: trandoantuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Lê Quang Thắng

Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 0983.163.138

Email: lequangthang@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Huy Hải

Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 02033825981; Di động: 0866499268.

 

 

BQL CHỢ HẠ LONG I

Địa chỉ: Phố Kim Hoàn, Khu I, phường Bạch Đăng, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.827.709

Đồng chí: Trần Xuân Cường

Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I

Điện thoại: 0913.355.151

Email: tranxuancuongbqlcho@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Văn Lợi

Chức vụ: Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I

Điện thoại: 0982.303.712

Email: tranvanloi19031971@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Nhật Minh

Chức vụ: Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I

Điện thoại: 0902.285.722

Email: nhatminh250771@gmail.com


 

Đồng chí: Lê Thê Hưng

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0912.089.795

Email: thehunglthl@gmail.com

 

ĐỘI KIỂM  TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG TP 

Điệp Hùng Thắng  Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Phạm Văn Toàn Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Bùi Huy Luyến  Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Trần Xuân Điều  Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Vũ Đức Hoàn Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Số 1, phố Nguyễn Du, phương Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0333.825.412

Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí Phạm Tống

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Truyền thông- Văn hóa Thành phố

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Chức vụ: Phó Giám đốc  Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 02033.611.792

Email: nguyenthithuyduong.hb@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại liên hệ: Di động: 0888.690.580, máy bàn: 02033.812.008

Email: nguyenthithanh.hb@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Văn Xây

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại liên hệ: 0982607929

 

TRUNG TÂM QUY HOẠCH THIẾT KẾ THÀNH PHỐ

 Lê Quang Hưng  Giám đốc Trung tâm Quy hoạch thiết kế kiến trúc TP

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Bùi Thị Hải  Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long
Trấn Đức Minh  Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long
Nguyễn Văn Trọng  Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Tòa nhà hành chính công, đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.525.111

 

Đồng chí: Trần Quốc Hùng 

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0934.218.812

Email: tranquochung1981@gmail.com

Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố


 

Đồng chí: Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0936.922.889

Email: nguyenduclong889@gmail.com

 

 

Đồng chí: Lưu Ngọc Tuấn

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0934.303.929

Email: tuanqndt@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0916.278.119

Email:  nxtien.MHB@gmail.com

 

TRUNG TÂM DV KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Phường Hoành Bồ - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh;

Số điện thoại: 02036 525128.

 

 

Đồng chí: Lê Đình Anh

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm DV Kỹ thuật Nông nghiệp TP HL

Điện thoại: 02033705678

Email: Ledinhanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Bùi Đức Hách 

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm DV Kỹ thuật Nông nghiệp TP HL

Điện thoại: 0986089574

Email: Buiduchach@gmail.com

 

 

bộ máy chính quyền