Chi tiết Văn bản

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hạ Long lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 11/05/2019 | 11:38  | View count: 539

Ngày 10/5, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị thành phố Hạ Long, Ủy ban MTTQ thành phố đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh Quảng Ninh; Đồng chí Lê Thị Kim Cúc – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh; Đồng chí Trần Đức Lâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đồng chí Hoàng Quang Hải – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND-UBND, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị thành phố; Đại biểu UB MTTQ thành phố và các phường. Đại hội vinh dự được đón đại biểu của các huyện, thị xã, thành phố lân cận đến dự và chúc mừng.

 

Đ/c Ninh Văn Thương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ kiêm Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố báo cáo kết quả công tác mặt trận

 

       Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Ninh Văn Thương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ kiêm Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố báo cáo kết quả công tác mặt trận thành phố trong nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng các phong trào quần chúng thực hiện phát triển kinh tế, gắn với công tác giảm nghèo, công tác giữ gìn an ninh trật tự; giúp đỡ và chăm lo đến các đối tượng chính sách xã hội; khuyến khích đầu tư vốn, trí tuệ về xây dựng quê hương, đất nước. Làm tốt công tác tổ chức, vận động nhân thực hiện thắng lợi Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là các Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua "Xây dựng xã, phường, thị trấn văn minh", "Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau". Phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng để giao đất cho các dự án phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội, thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân.

 

     Chương trình giám sát hàng năm của MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở luôn chủ động đề xuất và được Thành ủy phê duyệt. Nội dung giám sát được lựa chọn theo chủ đề công tác năm, tình hình thực tiễn của thành phố và có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố giám sát 25 cuộc, trong đó có 09 cuộc giám sát chuyên biệt, điển hình như: Công tác quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa – Thể thao cơ sở, công tác quản lý các di tích trên địa bàn thành phố"; Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố",… Tham gia 26 đoàn giám sát của Thành ủy, HĐND, các Ban của HĐND thành phố; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức 14 cuộc giám sát thực hiện chính sách pháp luật. Phối hợp tổ chức 168 hội nghị cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp 1.986 ý kiến vào các dự thảo luật như: Hiến pháp (sửa đổi năm 2013), Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Bộ Luật Dân sự...

 

       MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác với Thường trực HĐND và UBND cùng cấp. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Nhiệm kỳ qua đã phối hợp tổ chức 472 cuộc tiếp xúc cử tri, với 3.731 ý kiến, kiến nghị. Qua các cuộc tiếp xúc thành phần cử tri được mở rộng, công khai, dân chủ, từng bước khắc phục tình trạng "cử tri chuyên nghiệp". 05 năm qua, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp 459 lượt công dân, tiếp nhận 180 đơn thư; Ủy ban MTTQ 20 phường đã tiếp 3.813 lượt công dân, tiếp nhận 199 đơn thư. Ban Thanh tra nhân dân giám sát 193 vụ việc; đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết 56 vụ việc. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 206 vụ việc, đề nghị chính quyền giải quyết trên 60 vụ, 100% số vụ việc đã được các cấp chính quyền giải quyết. Tổ chức, bộ máy cán bộ Mặt trận thường xuyên được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, 5 năm qua (2014-2018), MTTQ Thành phố Hạ Long đều đạt vững mạnh xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ thành phố đề ra 6 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và triển khai thực hiện 05 chương trình hành động cụ thể; cùng với MTTQ cơ sở chung sức, đồng lòng hội tụ sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Đồng chí Trần Đức Lâm đánh giá cao những kết quả đã đạt của UB MTTQ thành phố

 

       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng; Đồng chí Trần Đức Lâm đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt của UB MTTQ thành phố Hạ Long trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, MTTQ thành phố tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành của tỉnh, thành phố và chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện thắng lợi các chương trình, nhiệm vụ công tác đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển thành phố Hạ Long trở thành thành phố biển văn minh, thân thiện, thành phố thông minh.

 

 

Đại hội đã hiệp thương bầu ra 57 vị đại biểu thành viên của UB MTTQ thành phố; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu UB MTTQ tỉnh; tri ân và chia tay các vị đại biểu không tham gia nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Ninh Văn Thương được Đại hội tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2019-2024.

 

KHO TƯ LIỆU VIDEO

Không tìm thấy video nào

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cập: 32
Tổng: 38.520.858

THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh