VĂN PHÒNG HĐND- UBND

Đặng Thái Hưng TUV, Chánh Văn phòng UBND Thành phố
Bùi Ngọc Phương  Phó Văn phòng HĐND - UBND Thành phố kiêm Trưởng ban tiếp dân 
Chu Việt Phương Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố
Trần Việt Hùng  Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

 

PHÒNG KINH TẾ 

Đào Tất Thắng Trưởng Phòng Kinh tế Thành phố
Ngô Quang Thông Phó trưởng Phòng Kinh tế Thành phố
Lê Văn Thắng  Phó trưởng Phòng Kinh tế Thành phố

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ VÀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỰ DỤNG ĐẤT

 

Lưu Hải Yến Phó trưởng phòng Tài nguyên
Môi trường TP
Đặng Quốc Hưng Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
Nguyễn Tuấn Phú Phó trưởng phòng kiêm GĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP
Ngô Thị Thanh Hảo Phó Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH THÀNH PHỐ

Nguyễn Thị Loan Trưởng phòng LĐTB và XH Thành phố
Phan Như Quỳnh Phó Trưởng phòng LĐTB và XH
Đặng Ngọc Anh Phó Trưởng phòng LĐTB và XH
Vũ Thị Hồng Chinh Phó Trưởng phòng LĐTB và XH

 

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN TP

Nguyễn Trung Hậu TUV,  Trưởng phòng Văn hoá và thông tin Thành phố
Đỗ Ngọc Bảo Phó Trưởng phòng Văn hoá và thông tin Thành phố
Vũ Mạc Hà Phó Trưởng phòng Văn hoá và thông tin Thành phố
Nguyễn Thị Bằng Phó Trưởng phòng Văn hoá và thông tin Thành phố

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH TP

Phạm Đức Thắng TUV, Trưởng phòng TC-KH Thành phố
Lê Tiến Duy  Phó trưởng phòng TC-KH Thành phố
Đoàn Thị Ngọc Linh  Phó trưởng phòng TC-KH Thành phố
Phùng Thị Thanh Xuân Phó giám đốc
Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

Nguyễn Vũ Hải TUV, Trưởng phòng Tài nguyên
Môi trường TP
Phạm Ngọc Long Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP
Hoàng Vĩnh Hà Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP
Vũ Trường Thành  Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

 

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ

Vũ Thị Ngọc Thuý Trưởng phòng Tư pháp Thành phố
Phạm Quốc Phương Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố
Vũ Thị Ngọc Phương Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

 

PHÒNG Y TẾ TP

Nguyễn Thị Len Trưởng phòng Y tế Thành phố
Bùi Quốc Tuấn Phó trưởng phòng Y tế Thành phố

 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP

Vi Thị Bích Hạnh TUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành phố
Hoàng Anh  Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành phố
Nguyễn Vân Anh Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành phố

 

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

Nguyễn Công Huy Thành uỷ viên, Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
Trịnh Tất Thắng Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
Nguyễn Đức Phú Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
Vũ Đức Cường  Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
Trần Minh Tuấn  Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

 

BAN QL DỰ ÁN CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TP

Trần Doãn Tuấn  TUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm
Lê Thanh Quỳnh Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố
Lê Quang Thắng Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố

 

BQL CHỢ HẠ LONG I

Trần Xuân Cường Trưởng Ban Quản lý
Chợ Hạ Long I
Trần Nhật Minh Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I
Trần Văn Lợi Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I
Lê Thế Hưng  Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I

 

ĐỘI KIỂM  TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG TP 

Điệp Hùng Thắng  Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Phạm Văn Toàn Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Bùi Huy Luyến  Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Trần Xuân Điều  Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Vũ Đức Hoàn Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA THÀNH PHỐ

Nguyễn Duy Hùng Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố
Vũ Thế Huy Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố
Phạm Thị Thu Hương Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

 

TRUNG TÂM QUY HOẠCH THIẾT KẾ THÀNH PHỐ

 Lê Quang Hưng  Giám đốc Trung tâm Quy hoạch thiết kế kiến trúc TP

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Bùi Thị Hải  Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long
Trấn Đức Minh  Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long
Nguyễn Văn Trọng  Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ

Trần Quốc Hùng Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố
Nguyễn Thế Anh Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
Lưu Ngọc Tuấn  Phó giám đốc
Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố
Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố