ĐƠN VỊ CỘNG QUẢN

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

 

Nguyễn Thị Thuỷ GĐ trung tâm Y tế dự phòng TP
Đoàn Thị Toan Phó Giám dốc TTYT TP Hạ Long

 

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ

 

Vương Thị Thúy Giang Chi cục Trưởng chi cục Thống kê
Thành phố
Lê Thanh Hương Phó Chi cục Trưởng chi cục Thống kê Thành phố
Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Chi cục Trưởng chi cục Thống kê Thành phố

 

BHXH THÀNH PHỐ

 

Nguyễn Đức Thọ Phó Giám đốc BHXH Thành phố
Dương Thị Thanh Xuân Phó Giám đốc BHXH Thành phố
HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Kim Phương  Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP
Lê Thanh Tâm  Hạt Phó Hạt Kiểm lâm TP

 

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

Ông: Nguyễn Quốc Hưng

Chức vụ: Chi cục trưởng  

Điện thoại: 0912080216

 

Email: Nqhung.qni@gdt.gov.vn

Ông:  Phạm Minh Tuân

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 

Điện thoại: 0913266955

Email: pmtuan.qni@gdt.gov.vn

 

Ông:  Phạm Việt Hồng

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 

Điện thoại: 01234010666

Email: pvhong.qni@gdt.gov.vn

 

Ông:  Hoàng Xuân Chiêu

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0912568731 

Email: hxchieu.qni@gdt.gov.vn

 

 

CÔNG AN THÀNH PHỐ HẠ LONG 

Địa chỉ: Số 02, đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.825.127

Email: ca.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Vũ Đức Tính

Chức vụ: Trưởng Công an Thành phố

Điện thoại: 0692.808.293

Email: 

 


 

Đồng chí: Vũ Hồng Phương

Chức vụ: Phó trưởng Công an Thành phố

Điện thoại: 0912.938.969

Email: 

 

Đồng chí: Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng Công an Thành phố

Điện thoại: 0913.268.882

Email: 

 

Đồng chí: Nghiêm Đức Thọ

Chức vụ: Phó trưởng Công an Thành phố

Điện thoại: 0912.568.735

Email: 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng Công an Thành phố

Điện thoại: 0913.508.938

Email: 

 

Đồng chí: Đỗ Tuấn Ngọc

Chức vụ: Phó trưởng Công an Thành phố

Điện thoại: 0943.095.657

Email: 

 

Đồng chí: Nguyễn Thành Kiên

Chức vụ: Phó trưởng công an TP

Điện thoại: 0936.602.285

Email: 

Đồng chí: Biện Hùng Cường

Chức vụ: Phó trưởng công an TP

Điện thoại: 0988.129.288

Email: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hưng

Chức vụ: Phó trưởng công an TP

Điện thoại: 0912.687777

Email: 

 

 

 

BCH QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

     Đồng chí Thượng tá Tạ Văn Biên

     Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - Chỉ huy trưởng      Ban CHQS thành phố

     Số điện thoại: 0333.859.999

     Email: tavanbien@quangninh.gov.vn

     Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Thoảng

     Chức vụ: Chính trị viên Ban CHQS thành phố

     Số điện thoại: 0983.222.126

     Email: nguyenhuuthoang@quangninh.gov.vn

     Đồng chí Trung tá Trần Thăng Long

     Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố

    Số điện thoại: 0977.444.605

     Email: tranthanglong@quangninh.gov.vn

     Đồng chí Trung tá Lê Văn Khương

     Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố

     Số điện thoại: 0963.922.189

      Email: levankhuong@quangninh.gov.vn

   

    Đồng chí Trung tá Phạm Văn Thảo

    Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

    Số điện thoại: 0916.625.993

     Email: phamvanthao1.hl@quangninh.gov.vn

     Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Năng

     Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

     Số điện thoại: 0794.197.468

      Email: nguyenvannang.hl@quangninh.gov.vn

 

 

VIỆN KIỂM SÁT THÀNH PHỐ

 

Trần Văn Trực  Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND Thành phố
Dương Trọng Cường Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND Thành phố
Hoàng Trọng Đạt  Phó Viện trưởng VKSND Thành phố

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Vũ Văn Đoan Chánh án TAND Thành phố
Trần Anh Đức  Phó Chánh án TAND Thành phố
Dương Mạnh Chiến Phó Chánh án TAND Thành phố
Lê Thị Chiên  Phó Chánh án TAND Thành phố

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN TP

Địa chỉ: Khu đô thị Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Email: halong.qnh@moj.gov.vn

Ngô Xuân Ngãi

Chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0978.155.699.

Email: xuanngaithahl@gmail.com

Hoàng Thị Nga

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0978.838.329

Email: hoangthinga.thahl@gmail.com

Lê Hải Hòa

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0919.129.116

Email: lehaihoa.thahl@gmail.com

Nguyễn Thị Thậm

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0963.169.313

Email: nguyenthithamthahl@gmail.com

Vũ Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0904.691.666.

Email: vuhongsoncucthaqn@gmail.com

Vũ Thị Trà My

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.

Số điện thoại: 0917.563.689

Email: tramy.thahl@gmail.com

 

bộ máy chính quyền