Văn bản xúc tiến đầu tư

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số 57/2018/NĐ-CP Nghị định Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 10/04/2021
2 Số 194/2019/NQ-UBND Nghị quyết V/v ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sx sản phẩm nông nghiệp 10/04/2021
3 Số 45/QD-TTg Quyết định V/v Cấp 1 số ấn phẩm,, báo tạp chí vùng dân tộc thiểu số và miền núi 10/04/2021
4 06/TCKH Thông báo về việc thẩm định xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 06/04/2021 Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Phạm Đức Thắng
5 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Hạ Long

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Hạ Long

31/03/2021
6 Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Hạ Long

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Hạ Long

31/03/2021
7 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thành phố Hạ Long

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thành phố Hạ Long

31/03/2021
8 2576/UBND

V/v công bố, công khai QHSDĐ thời kỳ 2021-2030 và KHSDĐ năm 2021 của thành phố Hạ Long

31/03/2021
9 819/QĐ-UBND

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long

17/03/2021
10 47/KH-UBND Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 thành phố Hạ Long 08/02/2021 Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Tiến Dũng
11 02/TB-TCKH Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố năm 2020 (đến ngày 31/12/2020) 08/01/2021 Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Phạm Đức Thắng
12 17/QĐ-UBND Quyết định về một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2021  01/01/2021 Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Tường Văn
13 123/TB-TCKH Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố 9 tháng đầu năm 2020 09/10/2020 Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Phạm Đức Thắng
14 6866/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ trước sáp nhập 20/07/2020 Chủ tịch UBND Thành phố Phạm Hồng Hà
15 3226/HD-UBND

Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn số 7469/HD-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh v/v ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

15/05/2020
16 19/TB-TCKH Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý I năm 2020 10/04/2020 Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Phạm Đức Thắng
17 754/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Thành phố Hạ Long 14/02/2020 Chủ tịch UBND Thành phố Phạm Hồng Hà
18 34/2019/QĐ-UBND

Quyết định v/v bãi bỏ quyết định 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v ban hành quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

01/11/2019
19 7469/HD-UBND

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh v/v ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

15/10/2019
20 6295/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Hạ Long  09/08/2019 Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Tiến Dũng

Xúc tiến đầu tư

V/v triển khai các bước tiếp theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Phân khu 1 thuộc các phường: Hồng Gai, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà và một phần diện tích thuộc các phường: Hà Tu, Hà Trung, Cao Thắng, Hà Lầm và Yết Kiêu

Ngày đăng 11/06/2021 | 10:51 AM
Công văn số 4838/UBND ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Hạ Long V/v triển khai các bước tiếp theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại Phân khu 1 thuộc các phường: Hồng Gai, Trần Hưng Đạo, Bạch...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý 1 năm 2021

Ngày đăng 15/04/2021 | 09:10 AM
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý 1 năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thành phố Hạ Long

Ngày đăng 15/04/2021 | 08:53 AM
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thành phố Hạ Long

Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ v/v chủ trương lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long)

Ngày đăng 01/04/2021 | 03:15 PM
Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ v/v chủ trương lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long)

Phiếu ý kiến góp ý với nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 01/04/2021 | 02:55 PM
Phiếu ý kiến góp ý với nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 31/03/2021 | 02:51 PM
Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Tài liệu phục vụ lấy ý kiến cộng đồng) Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập Quy hoạch chung thành...

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp thành phố Hạ Long 2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 02:48 PM
Kế hoạch phát triển doanh nghiệp thành phố Hạ Long 2020

V/v triển khai các buốc tiếp theo theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí cao cấp (phân khu 6) tại các phường: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Hà Khẩu thành phố Hạ Long

Ngày đăng 28/08/2020 | 09:25 AM
8107/UBND-QLĐT ngày 26/8/2020 V/v triển khai các buốc tiếp theo theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí cao cấp (phân khu 6) tại các phường: Bãi Cháy,...

Báo cáo công khai quyết toán thu, chi ngân sách phường Hà Lầm năm 2019

Ngày đăng 13/08/2020 | 07:50 AM
  Xem chi tiết tại đây!

Công khai dự toán ngân sách Quý I 2020

Ngày đăng 18/04/2020 | 10:28 AM
Xem t ại đây