an ninh - quốc phòng

BCH Quân sự TP: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thôn, khu đội trưởng năm 2020
Ngày đăng 12/05/2020 | 03:32  | View count: 1885

Ngày 12/5, Ban Chỉ huy quân sự TP Hạ Long tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 251 cán bộ thôn, khu đội trưởng năm 2020. Lớp tập huấn được diễn ra tại 2 điểm: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự thành phố (phường Hồng Hải) và cơ sở 2 trụ sở tại phường hoành bồ

Quang cảnh Lớp tập huấn 

Tại lớp tập huấn, các học viên được học tập các nội dung giáo dục chính trị - pháp luật, huấn luyện Quốc phòng - Quân sự như: một số quan điểm, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng huấn luyện và hoạt động của dân quân, tự vệ; đường lối chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; công tác phối hợp dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển đảo, bảo vệ an ninh chính trị cơ sở, bảo vệ và phòng chống cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng. Cùng với đó, trong đợt tập huấn cũng thông tin đến các cán bộ thôn, khu đội trưởng những nội dung cơ bản của luật Dân quân tự vệ năm 2019, luật Giáo dục quốc phòng an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông qua lớp tập huấn giúp học viên củng cố, trang bị thêm kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường về công tác quốc phòng địa phương. Đồng thời, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, quản lý huấn luyện của cán bộ các cấp, nắm chắc nguyên tắc tổ chức xây dựng lực lượng và huấn luyện dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Vũ Bích