an ninh - quốc phòng

Khai mạc lớp huấn luyện Trung đội cơ động năm 2020
Ngày đăng 19/05/2020 | 02:03  | View count: 1904

Sáng ngày 19/5, Ban chỉ huy Quân sự TP Hạ Long tổ chức khai mạc huấn luyện trung đội dân quân cơ động năm 2020 

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 3 ngày, 62 đồng chí thuộc 02 trung đội Ban CHQS phường Bãi Cháy và Hồng Hải được trang bị những kiến thức chính trị cơ bản về đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thu địch chống phá cách mạng Việt Nam và huấn luyện sử dụng các công cụ hỗ trợ. 

Thông qua đợt huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng chiến thuật quân sự, năng lực tham mưu của lực lượng dân quân cơ động, để lực lượng dân quân cơ động không ngừng nâng cao trình độ - kỹ thuật cá nhân, giữ vững quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh. Đồng thời, thuần thục các động tác về chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  

Thu Thảo