an ninh - quốc phòng

Khai mạc huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2020
Ngày đăng 20/05/2020 | 09:26  | View count: 4553

Chiều ngày 19/5, tại cơ sở 2 (phường Hoành Bồ) Ban CHQS thành phố Hạ Long khai mạc huấn luyện cán bộ thuộc tiểu đoàn 10001A dự bị động viên năm 2020. Đến dự có đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố và lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh QN.

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian tập trung 15 ngày huấn luyện, 78 đồng chí từ cấp Tiểu đội trưởng đến Tiều đoàn trưởng và tương đương thuộc tiểu đoàn 10001A dự bị động viên sẽ được nghiên cứu một số nội dung như: Tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; một số nội dung, động tác Điều lệnh đội ngũ mới sữa đổi; phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu, tìm hiểu tính năng, tác dụng một số loại vũ khí, khí tài mới. Ngoài ra lớp học cũng được nghiên cứu một số nội dung về tổ chức biên chế, thủ đoạn tác chiến của quân đội Mỹ và đồng minh; các chế độ, chính sách của lực lượng DBĐV.

Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại lớp họ

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố đề nghị trong đợt huấn luyện này, cán bộ thuộc tiểu đoàn 10001A phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người quân nhân, sẵn sàng tham gia huấn luyện; tích cực học tập, rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt kỹ luật quân đội, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỷ luật, chiến thuật cho đội ngũ dân quân tự vệ của TP, làm cơ sở để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thu Thảo